Uitgave Holtenbroek.com

Ook in 2019 zal de wijkkrant HOLTENBROEK.COM weer 10 maal verschijnen en wel in een gedrukte oplage van 5.000
stuks (huis-aan-huis) plus online op de website www.holtenbroek.com. Een en ander inclusief promotie via Facebook en Twitter.

Deze data zijn onder voorbehoud!

Uw kopij
Wilt u een bericht plaatsen in de wijkkrant Holtenbroek.com?
Mail dit dan uiterlijk 10 dagen voor onze verschijningsdatum naar redactie@holtenbroek.com inclusief sociale media? Stuur dan een e-mail naar Mans Bos via wijkkrant@holtenbroek.com

Wilt u een bericht plaatsen in Holtenbroek.com? mail dit dan uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum naar redactie@holtenbroek.com

Adverteren in de wijkkrant of op www.holtenbroek.com ? stuur dan een mail naar wijkkrant@holtenbroek.com

Kijk HIER voor onze aantrekkelijke tarieven!