Speelplein Corellistraat

Het speelplein aan de Corellistraat vordert gestaag. Na de voorbereidende werkzaamheden door de Rova hebben de bewoners van de Corellistraat samen wegbelijning aangebracht zodat de kinderen met hun fietsen en andere vervoersmiddelen kunnen “wennen” aan deelname in het verkeer.

ROVA heeft een deel van het groen en een aantal tegels verwijderd en de grond plantklaar gemaakt voor de bouw van een wilgentenen hut. Het is de bouwers gelukt om de hut in een dag te bouwen en het resultaat mag er zijn. Het speelplein is inmiddels nog verder aangekleed met boomstronken (in de vorm van) kinderstoeltjes, een boombank en binnenkort een hinkelpad.

Lees verder overSpeelplein Corellistraat

Corellistraat heeft boomtuintjes, hinkelpad en verkeersplein in één buurtspeeltuin

Bron: Weekblad de Peperbus

De buurtspeeltuin aan de Corellistraat in Holtenbroek krijgt een opknapbeurt. Na goedkeuring van de gemeente voor de nieuwe inrichting zijn de bewoners inmiddels begonnen met het beschilderen van een verkeersplein en hinkelpad.

Vanessa Sahetapy van het Wijkservicepunt Noord van de gemeente Zwolle: “Tijdens burendag vorig jaar heeft een aantal bewoners van de Corellistraat met elkaar besproken hoe het speelpleintje anders ingericht zou kunnen worden. Hun ideeën zijn best uniek, want een verkeersplein hebben we nog niet in Zwolle. Zo leren kinderen spelenderwijs de verkeersregels.”

De boomtuintjes op het plein zijn inmiddels door de bewoners ingericht en het verkeersplein is geschilderd. Als de rest van het schilderwerk klaar is wordt het plein aangekleed met een boombank, een wilgenhut en boomstronken. Vanessa Sahetapy: “Een speeltuin is altijd een ontmoetingsplek voor omwonenden. Terwijl de kinderen aan het spelen zijn, kunnen volwassen elkaar straks ontmoeten op de nieuwe boombank of in het hoekje met de boomstronkzitjes.”

Lees verder overCorellistraat heeft boomtuintjes, hinkelpad en verkeersplein in één buurtspeeltuin