Privacy statement

Privacystatement Holtenbroek.com
Het ‘com’ in Holtenbroek.com staat niet voor ‘commercieel’. Natuurlijk is ‘commerce’ officieel wel de betekenis van deze internetdomeinaanduiding, maar wij leggen het in al onze uitingen uit als het ‘com’ van ‘community en communicatie’, voor ‘thuis en onderweg’, via ‘wijkkrant en website’. Facebook en Twitter inbegrepen.

Inmiddels is er in de hele Europese Unie nieuwe privacywetgeving van kracht. Deze General Data Protection Regulation (GDPR) is de grootste verandering van regels voor het verzamelen van privacygevoelige informatie sinds de geboorte van het internet. De Nederlandse implementatie hiervan heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).
Vanaf 25 mei 2018 kunnen inwoners van de EU bij elk bedrijf, website of overheidsinstantie opvragen welke gegevens zij over hen hebben, waarom dat zo is en met wie deze gegevens worden gedeeld. Een website, bedrijf of overheid moet in duidelijke taal uitleggen hoe ze de data gebruiken, hoe lang de gegevens bewaard worden en hoe de beveiliging ervan is geregeld.
Stichting Holtenbroek.com kan daar heel duidelijk over zijn. Wij hebben geen leden en geen abonnees. Alles wat gearchiveerd wordt, staat heel transparant in de krant, op de website, op Facebook en op Twitter. Onze ‘business’ is verslaggeving, vrije nieuwsgaring en opinies weergeven in de journalistieke zin van het woord. Dit met het oog op community buiding en communicatie vanuit en voor wie woont, werkt of winkelt in Holtenbroek, voor en vanuit wie hier naar school gaat, of om een andere legitieme reden met onze mooie wijk verbonden is. Als individu, instelling, organisatie, belangstellende partij, enzovoort.
Met de publicatie van namen en foto’s gaan we al 18 jaar lang aantoonbaar uiterst zorgvuldig om. Met onze adverteerders en de drukker onderhouden we de zakelijke contacten die voor promotie en vermenigvuldiging van de krant nodig zijn. De website en de Facebook- en Twitter-accounts zijn in eigen beheer bij bestuursleden van de stichting Holtenbroek.com en de redactionele medewerkers. Er worden geen gepersonaliseerde advertenties of e-mails verstuurd.
Meedoen met de activiteiten van Holtenbroek.com geschiedt op vrijwillige en individuele basis, en is onbezoldigd. Alleen de bezorgers van de krant ontvangen een kleine vergoeding voor hun stipte bezorging. De krant verschijint in een gedrukte oplage van 5000 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid in de Zwolse wijk Holtenbroek, en bij onder meer het Gemeentehuis, het Stadskantoor, de Stadkamer, de Stentor en per editie bij stakeholders die prijs stellen op meerdere exemplaren, zoals Wijkcentrum Holtenbroek, ondernemers op Winkelcentrum Holtenbroek. Digitaal is de krant te lezen via de website. Een PDF van elke editie wordt onder meer gestuurd naar adverteerders en naar de griffie van de Zwolse gemeenteraad en het College van B&W.