Wijkdialoog Armoede & Sociale Uitsluiting Holtenbroek bijzonder goed bezocht

armoede-1Op woensdagavond 3 september vond de Wijkdialoog over armoede plaats in het wijkcentrum aan de Bachlaan. Er waren ongeveer 100 mensen op af gekomen om informatie te halen en te brengen met betrekking tot de vele projecten die werden besproken. Tamara Stoute van Travers opende de avond en legde het programma uit aan de bezoekers. Daarna was wijkwethouder Nelleke Vedelaar (PvdA) aan de beurt om haar zegje te doen. Zij verklaarde trots en blij te zijn om de rol van wijkwethouder te mogen vervullen in de wijk waar ze zelf woont. Iets dat toch nog toe niet gebruikelijk was in het Zwolse. Volgens Vedelaar is armoede ‘een complex onderwerp’ en leidt het vaak tot veel stress bij de betrokkenen. Ook kan armoede leiden tot sociale uitsluiting. “Daarom is het zo belangrijk dat de vanavond aanwezige partner-organisaties elkaar hebben gevonden en samenwerken. In de hele stad werken we aan de ontwikkeling van buurtteams die onderling en met elkaar kennis kunnen delen. Die kennis bouwen we op samen met de mensen in de buurt!” aldus Nelleke Vedelaar.

Nadat alle vertegenwoordigers van de projecten een ‘pitch’ hadden gedaan over hun eigen project gingen de bezoekers uiteen in zeven groepen, die zich in een andere ruimte terugtrokken om met elkaar het gesprek aan te gaan. Na een half uurtje konden de bezoekers van groep wisselen. De projecten die werden besproken waren: Buitengewoon Philadelphia, Eigen Kracht beweging, de Weggeefhoek, Sollicipuur, Website Vraag en Aanbod, Op orde, Eetcafé, Klus in de wijk en Kledinglijn 4. Natuurlijk liep het vooraf geplande tijdschema ietwat uit, waardoor helaas de plenaire terugkoppeling van de opbrengst in het water viel en men maar meteen afstevende op de informele afsluiting van de avond. Maar eigenlijk was dat ook wel erg gezellig. Er was onder de aanwezigen kennelijk erg veel behoefte om te netwerken en om in dit nieuwe seizoen ‘met elkaar de schouders eronder te zetten’. Holtenbroekers konden zich bij de diverse activiteiten aanmelden als bezoeker of vrijwilliger. Al met al leek het een beetje op een beursvloer, waar vragers en aanbieders ook direct contact met elkaar zoeken om zaken te regelen.

Organisaties die de avond hebben georganiseerd zijn: Netwerk voor Jeugd en Gezin, RIBW (Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn), Travers Welzijn, Gemeente Zwolle, MEE IJsseloevers (voor informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of een chronische ziekte) en FRION (biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking). Maar ook verschillende andere instellingen waren aanwezig zoals: Driezorg, WIJZ, Humanitas, WRZV, De Herberg en ga zo maar door! Voor nadere informatie over de verschillende projecten kunt u altijd terecht in het wijkcentrum.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie