Verrijzeniskerk, de kleurrijke RK kerk in onze kleurrijke wijk gaat over in andere handen

VerrijzeniskerkDe katholieke parochie Thomas à Kempis, eigenaar van de Verrijzeniskerk in Holtenbroek, is in gesprek over de verkoop van het kerkgebouw aan de Bachlaan. Als de koop doorgaat wordt de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) de nieuwe eigenaar. Dit zal grote consequenties hebben voor de huidige katholieke kerkgangers, die al vanaf 1964 gewend zijn aan de Bachlaan ter kerke te gaan. Er heerst dan ook onrust onder de huidige gebruikers van de Verrijzeniskerk. Het besluit tot sluiting van de locatie voor de katholieke kerkdiensten is al een jaar geleden gecommuniceerd aan alle parochianen in Zwolle (Holtenbroek) en omliggende plaatsen waar de parochie ook actief is. Men is dus niet verrast.

Wel uitten alle drie gemeenschappen die t.z.t. gesloten worden, hun bezorgdheid over de uitvoering van de sluitingsprocedure. Nu blijkt die bezorgdheid gegrond te zijn. De onrust wordt veroorzaakt door het feit dat de huidige gebruikers van de kerk er vanuit gingen dat ze tot 1 januari 2015 de tijd hadden om voor een goed alternatief te zorgen. Inmiddels is bekend dat Thomas à Kempis aanstuurt op een verkoop per 1 september aanstaande. Dat maakt de tijd wel erg krap, in het bijzonder voor de vieringen in het Papiamento, om een nieuwe geschikte locatie te vinden. Het parochiebestuur heeft de werkgroep viering niet vooraf geraadpleegd over een mogelijk vast te stellen sluitingsdatum en de gevolgen hiervan voor de Caribische Nederlandse gemeenschap. De vieringen in het Papiamento zijn erkend door het bisdom en dit geeft de vieringen een formele status. Conform het kerksluiting protocol dient het parochiebestuur binnen 5 km een alternatief aan te bieden. Er is door het bisdom gesuggereerd dat de Holtenbroekers dan wel naar Hattem of Zwolle-Zuid kunnen gaan, of naar de basiliek aan de Ossenmarkt (de Peperbus).

Een ander bezwaar is dat de het bestuur de werkgroep heeft aangeboden om de vieringen in het Papiamento in de basiliek of om 9:00 uur of om 13:00 uur te houden. De Caribische gemeenschap neemt hun kinderen mee naar de kerk. Om 9:00 uur krijgen wij de gezinnen de kerk niet in. Onze kerkgangers hebben de optie van 13:00 uur weggestemd. Begrijpelijk voor een katholiek. De lokale katholieken zullen ook geen kerkdienst om 13:00 uur bijwonen, waarom wordt dit wel van onze gemeenschap verwacht? Andere zaken die zwaar wegen; Hattem, Hasselt en Zwolle-Zuid zijn echt te ver weg en de basiliek heeft niet voldoende aparte ruimtes voor de verschillende culturen die nu allemaal kerken bij de Verrijzeniskerk in Holtenbroek.

Naast de vieringen in het Nederlands zijn er ook vieringen in het Iranees-Syrisch, Papiamento, Pools en Vietnamees. Met het opheffen van de Verrijzeniskerk verdwijnt niet alleen deze rijkdom aan cultuur uit de katholieke kerk in Zwolle, maar ook uit onze wijk. Bij elkaar gaat het om ongeveer 300 mensen die nu niet weten waar ze aan toe zijn. Officiële cijfers bevestigen dat slechts 25% van de gemeenschap na kerksluiting praktiserend blijft.

Een aantal parochianen, waaronder mw. Violet Roosberg, van de Caribische Nederlandse gemeenschap gesteund door Bezield Verband Utrecht, is het gesprek aangegaan met de parochieleiding om de bezwaren kenbaar te maken. Om dit te bewijzen heeft de werkgroep wel 400 handtekeningen opgehaald om het pleidooi van de Holtenbroekers te ondersteunen bij o.a. de hoorzitting. Omdat niemand de woordvoerder is van de andere geloofsgenoten en geloofsgemeenschappen hopen wij ook hun gedachten en gevoelens in dit artikel te verwoorden. Het parochiebestuur, daarbij gesteund door het bisdom (Utrecht), zet versneld door.

In een bericht dat via RTV OOST vorig jaar is verspreid, heeft de parochie zware financiële problemen. Men komt ongeveer 3 ton tekort op jaarbasis om alle kerken open te houden. Als de Verrijzeniskerk wordt onttrokken aan het bestand van katholieke kerken in Zwolle, betekent dit dat er in heel Zwolle-Noord (Aalanden, Holtenbroek en Stadshagen) geen katholieke kerkdiensten meer kunnen worden gehouden. Juist o.a. om deze reden hebben parochianen grote moeite met de argumenten die gebruikt worden om de Verrijzeniskerk te sluiten. Om een voorbeeld te geven; een bedrijf in financiële nood bezuinigt zijn hoogste kostenposten weg. Het parochiebestuur behoudt juist de drie Rijksmonumenten, die samen voor de hoogste onderhoudskosten zorgen.

Aangezien CGK aangaf al per 1 september over het gebouw te willen beschikken, zitten wij met twee hamvragen: Beseft het bestuur van het CGK dat door deze voorwaarde de parochianen uit de Verrijzeniskerk worden weggejaagd? Tevens vragen wij ons af wat de kerkgangers van de CGK hiervan vinden. Als kerkganger kunnen zij zich beter in de positie van onze parochianen plaatsen.

Voor de werkgroep vieringen in het Papiamento is een impasse ontstaan. De enige keuze die nu overblijft om onze zaak aanhangig te maken is om te beginnen bezwaar aantekenen. Iets wat wij zeker betreuren, want juist door overleg verwachten we in een geloofsgemeenschap liefde voor je naaste en dit blijft voor de parochianen van de Verrijzeniskerk nu uit.

50 jaar Verrijzeniskerk
Verrijzeniskerk bestaat dit jaar 50 jaar en u zult best begrijpen dat dit met veel gemengde gevoelens herdacht wordt. De collega’s van de pastoraatgroep hebben het initiatief genomen om op 28 juni een Dankviering te organiseren. De plannen zijn nog niet uitgewerkt. Omdat dit de laatste editie vóór de vakantie is van de wijkkrant kunnen wij het niet via de krant kenbaar maken, maar we gaan met zijn allen ons best doen om de viering te promoten. Alvast een uitnodiging aan alle wijkbewoners voor de viering van 28 juni.

Als u zich als lezer betrokken voelt bij deze problematiek en meer detail wenst kunt u contact zoeken met Mw. Violet Roosberg, voorzitter van de Werkgroep ‘Vieringen in het Papiamento’ via v.v.roosberg@hotmail.com.

Door Violet Roosberg

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie