Van Wet Werk & Bijstand naar Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand (WWB) is er voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in levensonderhoud, om hen te voorzien in de eerste levensbehoeften. Denk aan eten en drinken, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2015 is zowel de naam als de inhoud gewijzigd door onze regering. De naam Wet Werk en Bijstand is nu veranderd in Participatiewet. Met participatie bedoelt men ‘actief aan iets deelnemen’, oftewel meedoen in de samenleving. Bij voorkeur in een gewoon betaalde baan. Denk hierbij aan zelf zoeken naar een baan of zelf een opleiding of cursus doen. Soms kan men ook beginnen met vrijwilligerswerk. In alle gevallen is er vanaf 1 januari 2015 hulp van het sociaal wijkteam (Noord) mogelijk. Vanaf oktober 2014 is er al een pilot gestart met de welzijnswerkers van Travers Welzijn in Holtenbroek, om in totaal zestig mensen te ondersteunen.

Lot Zinsmeyer, buurtwerker van Travers Welzijn, vertelt: “Samen kijken we naar wat iemand wél kan, wat de mogelijkheden zijn en wat aansluit bij wat ze graag doen en waar zij enthousiast van worden. Waar ze contacten opdoen en hun netwerk en ervaring uitbreiden. Mensen worden zich bewust van hun talenten en zien dat zij wat voor anderen kunnen betekenen. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Hierdoor maken mensen uiteindelijk meer kans op werk en vergroot het de kwaliteit van hun leven.”

Meedoen maakt het leven mooier. Er kan ook ondersteuning plaatsvinden in de vorm van werkervaringsplekken; denk aan een soort stage lopen om ervaring op te doen. Ook voor mensen die al een startkwalificatie hebben, kan dit een kans zijn om extra werkervaring op te doen en om weer in het werkritme te komen. Tevens is het een mooie toevoeging op de CV. De ondersteuning die Travers Welzijn geeft richting participatie en werk gebeurt op maat. De talenten en interesses van mensen die te maken hebben met een bijstandsuitkering worden voorop gesteld. Om de persoonlijke situatie te verbeteren en om mee te doen in de maatschappij. Op maat houdt dus in dat je je afvraagt ‘waar wil ik naartoe?’ en ‘wat wil ik uiteindelijk bereiken?’ De bedoeling is dat je stapsgewijs op weg gaat om je doel te bereiken. Het kan beginnen met zoiets als bijvoorbeeld de hond uitlaten voor je buurvrouw die slecht ter been is, een boodschap doen voor je buurman. Of dicht bij huis de plantsoentjes met plantjes in de straat verzorgen. Maar denk ook aan taallessen Nederlands volgen, of vrijwilligerswerk doen. Met ondersteuning van één van de welzijnswerkers of met iemand van het sociaal wijkteam wordt er een plan op maat gemaakt. Je gaat in dat plan zelf doelen stellen. Uiteraard is dit plan je eigen verantwoordelijkheid.’

Zelf ben ik, Melissa Elbracht, inmiddels ook geënthousiasmeerd om vrijwilligerswerk te doen. Ik doe dit als redactielid bij onze wijkkrant Kleurrijk Holtenbroek. Toen ik er eind 2014 mee begon was het best spannend om iets anders te gaan doen en met iets nieuws te beginnen. Gebaseerd op mijn eigen ervaring is de eerste stap zetten misschien moeilijk, maar na een stap levert het ook wat op en stap na stap levert het steeds meer op. Ik ben op weg om mijn doelen te bereiken en daar gaat het om. Het is belangrijk, omdat dat het leven mooier maakt. Het geeft mij de kans om te doen wat ik leuk vind binnen mijn interesses en iets bij te leren, zodat ik mijzelf verder kan ontwikkelen.

Het sociaal wijkteam is er voor mensen met een hulpvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn: ’ik heb geen goede zorgverzekering’ of ’mijn zorgverzekering is te duur’. Zo is er een collectieve zorgverzekering voor mensen met een bijstandsuitkering, oftewel participatie uitkering. Verder kan men ook terecht bij het sociaal wijkteam in Zwolle met vragen over: opvoeden of problemen in het gezin, opgroeien en ontwikkeling van een kind, werk & inkomen, hulp & ondersteuning tijdelijk of voor langere tijd, hulpmiddelen of aanpassingen in huis, vrijwilligerswerk, dagbesteding, mantelzorg of het ontmoeten van andere mensen in vrije tijd. Het sociaal wijkteam (Noord) is alle werkdagen aanwezig in wijkcentrum Holtenbroek en bereikbaar via telefoon 14038 en www.swtzwolle.nl of www.zwolle.nl Ook voor meer informatie over de wijzigingen vanaf 2015 voor Wet Sociale Werkvoorziening, oftewel WSW en de gewijzigde betekenis en toepassing van Wajong, van Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten naar Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie