Reactie SWZ op artikel ‘Bouw aan de Bachlaan begint in december’

Beste lezers,

De tekst in het artikel komt uit de overeenkomst zoals gepubliceerd door de gemeente Zwolle en is op zich juist.  Het geeft een bandbreedte aan wat er mogelijk gebouwd kan worden aan de Bachlaan. Echter de werkelijkheid is inmiddels al heel wat specifieker en dat hebben we ook gecommuniceerd naar de omwonenden in een nieuwsbrief van maart (Voor de nieuwsbrief van maart klikt u HIER).

In het artikel staat verder beschreven dat er een bouwplan bekend is. Dit is helaas niet juist. Er loopt momenteel een bestemmingsplanprocedure. Daarin staat een verkavelingplan die dezelfde bandbreedte heeft als  de omschrijving van de overeenkomst gepubliceerd door de gemeente. Dit bouwplan is dus ook niet bekend gemaakt omdat het geen bouwplan is.

In het artikel wordt gesproken dat het jammer is dat de bewoners niet vast hebben kunnen stellen dat er aan hun inbreng tegemoet wordt gekomen. Helaas klopt deze informatie niet. Het verkavelingsplan is een uitwerking van model 5 dat SWZ in mei 2014 in het wijkcentrum aan de belanghebbenden omwoners heeft getoond. Hierover waren de aanwezigen juist erg enthousiast.

Verder staat in het artikel dat er circa 113 – 138 woningen worden gebouwd, zowel huur als koop. Deze informatie is inmiddels achterhaald. Inmiddels is bekend dat er aan de Bachlaan 124 huurwoningen gebouwd worden. Eind december dit jaar starten wij met de bouw van 72 huurwoningen onder de huurtoeslaggrens.

Na de bouwvak houdt SWZ een bijeenkomst in het wijkcentrum voor alle geïnteresseerden en omwonenden van de Bachlaan. Dan zijn de ontwerpen van de woningen die we gaan bouwen in fase 1 bekend. Omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Tot slot de Bachlaan wordt niet autovrij gemaakt, maar er mag niet worden geparkeerd aan de scholenzijde. Dit is nu ook al het geval. Hier gaat trouwens de gemeente Zwolle over en niet de woningcorporatie.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie