Politici in Holtenbroek

Johannes-de-Vries
Johannes de Vries

Vlak na de verkiezingen schreven we een prijsvraag uit met als vraag welke leden van de nieuw gekozen gemeenteraad in Holtenbroek wonen. De prijs (een waardebon van 10 euro) is gewonnen door Joke Minnema, omdat zij het goede antwoord gaf: Nelleke Vedelaar (PvdA) en Johannes de Vries (Christen Unie). In de vorige editie maakten we melding van het feit dat de Christen Unie in Holtenbroek de grootste is geworden. In totaal beschikt de partij nu over een fractie van acht mensen, met daarnaast nog twee burgerraadsleden. Eén van die raadsleden is woonachtig in Holtenbroek. Hij heet Johannes de Vries en stond als kandidaat op nummer zes. Omdat hij in onze wijk woont, vinden wij het als redactie van belang dat de mensen in Holtenbroek even kennis met hem kunnen maken.

Wie zijn presentatie bekijkt op www.christenuniezwolle.nl ziet een innemende jongeman, die voornemens is om voor Zwolle als onderwijsstad op te komen en in het bijzonder voor de belangen van de studenten. Niet dat hij die als tegengesteld ziet aan de belangen van de andere Zwollenaren, integendeel. Op dit moment woont slechts 12 % van de Zwolse studenten op kamers in Zwolle. Volgens Johannes moeten dat er veel meer worden. En liefst verspreid over de Zwolse woonwijken, niet in een speciaal daartoe gereserveerd gebied. Volgens hem zal het de ontwikkeling van de stad ten goede komen als Zwolle erin slaagt meer studenten aan de stad te binden, zodat er ook een grotere kans is dat ze na hun studie in de stad blijven wonen en werken. Om dat te bevorderen zouden studenten korting moeten kunnen krijgen op de huur, in ruil voor actieve ondersteuning van het welzijnswerk in de wijk. Johannes is journalist en werkt voor het universiteitsblad van de   Universiteit Twente. Hij heeft o.a. gestudeerd aan Windesheim en is nog niet zo lang geleden afgestudeerd. Hij staat zelf dus nog vrij dicht bij deze groep.

Op de website van de CU staat te lezen dat de partij opereert met de slogan ‘Zwolle verdient maatwerk’. Aan Johannes de vraag wat de partij daar precies mee bedoelt. Johannes: “Het is voor een politieke partij vrij gemakkelijk om je te profileren voor één groep Zwollenaren, zoals ondernemers of ouderen bijvoorbeeld. Maar de ChristenUnie is een partij van christenen, die zich wil inzetten voor álle mensen in de stad. Maatwerk is dan nodig om aan de verschillende doelgroepen die aandacht te kunnen schenken die deze groepen verdienen. Niet iedereen is precies gelijk, dus moet er ruimte zijn voor verschillen. Om dat goed te kunnen regelen heb je maatwerk nodig.”

Hoe bevalt het om in de Zwolse gemeenteraad te zitten? Johannes: ”Heel erg leuk! Het is voor mij nieuw en ik vind het erg leerzaam. In de raadsvergaderingen worden over allerlei onderwerpen discussies gevoerd en daar pik je dan veel informatie uit op. Je komt in aanraking met veel verschillende Zwollenaren en dat verdiept je kijk op de samenleving als geheel.” Hij woont sinds begin 2009 in Holtenbroek en dat bevalt hem ook goed: “ In onze fractie hebben we afgesproken dat ieder fractielid het reilen en zeilen in een bepaalde wijk gaat volgen. Voor mij zal dat dan Holtenbroek zijn. Dat betekent dat ik de wijkbijeenkomsten ga bezoeken en zeker contact zal maken met verschillende groepen in de wijk. ” Op mijn vraag wat hij leuk vindt aan Holtenbroek, zegt hij spontaan: “De mensen zijn actief en doen veel dingen samen. Er is veel particulier initiatief. Mensen laten niet alles aan de gemeente over, maar zijn zelf ook ondernemend. Zo’n project als Mens- en Milieuvriendelijk Wonen MMWT, bijvoorbeeld. Fantastisch! Je ziet dat de gemeente steeds meer ruimte en ondersteuning biedt om dat mogelijk te maken voor de burgers.”

Volgens Johannes is niet alles zo leuk in onze wijk. Neem nou de problemen in Holtenbroek 3: “Als CU hebben wij destijds wel het preventief fouilleren ondersteund, ook al is het een paardenmiddel. Erg heftig, maar waarschijnlijk wel nodig. Ik ben blij dat de gemeente zich volop op de bestrijding van de overlast heeft gestort. Hoe je het onderliggende probleem zou moeten oplossen, weet ik eerlijk gezegd niet; het zou arrogant zijn om te denken dat je na een paar weken raadslidmaatschap voor alle problemen een oplossing hebt. Maar ik hoop er de komende tijd wel meer over te weten te komen, als raadslid. Als ik kan wil ook ik erg graag meedenken over wat de juiste koers is om er voor te zorgen dat dit probleem wordt opgelost.”

Johannes de Vries staat open voor de mensen in de wijk die misschien vragen of problemen hebben waar hij als gemeenteraadslid in zou kunnen bemiddelen. De lezer kan hem bereiken via johannes@christenuniezwolle.nl en zijn mobiele nummer is: 06-41025100.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie