Oeveratieliers van de Zwarte Waterzone

Foto: Zwolle.nl

Van Visie Naar Plan

U woont in Holtenbroek of kijkt vanuit uw woning in Stadshagen uit op het gebied tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug, de Zwarte Waterzone. In de winter van 2018 hebben tijdens de Oeverateliers, in het wijkcentrum van Holtenbroek, circa 200 personen uit de wijken Holtenbroek en Stadshagen input gegeven voor de gebiedsvisie voor de Zwarte Waterzone.

Deze visie is in januari vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zwolle. Heeft u deze visie nog niet gezien? Deze kunt u downloaden via www.zwartewaterzone.nl.

Schetsplan

Nadat de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad zijn we als gebiedsontwikkelaars in samenwerking met betrokken partijen aan de slag gegaan met de verdere uitwerking. Dit schetsplan willen we graag met u delen en aanscherpen, zodat we samen de wijk Holtenbroek nog levendiger kunnen maken en de verbinding met het Zwarte Water kunnen leggen.

Oeverateliers

Daarom organiseren we weer twee Oeverateliers. Op maandag 4 en woensdag 6 november bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom in het wijkcentrum van Holtenbroek aan de Bachlaan 20. Tijdens deze avonden worden twee gebieden besproken. Het ene gebied gaat over de jachthavens waar mensen zouden kunnen wonen, recreëren en beleven. Het andere gebied betreft het industriegebied (Botermanhaven en Triferto) waar kansen liggen voor vrijetijdsbesteding.

 

U kunt zich voor één van de avonden opgeven via het aanmeldformulier op www.zwartewaterzone.nl of 038 – 331 58 99. Er is per avond plek voor voor 80 – 100 mensen.

Wilt u bij uw aanmelding aangeven of u omwonende of geïnteresseerde bent en in welk gebied u het meeste interesse heeft? Dan proberen we hier rekening mee te houden.

In de ‘rondetafelgesprekken’ behandelen we per gebied diverse onderwerpen, zoals; beleving van buitendijks wonen en recreëren, verkeer & parkeren en invulling openbaar gebied. Ook zijn wij benieuwd naar uw mening en hoe wij u het beste kunnen informeren over de verdere voortgang van dit plan.

Programma

19.00 uur 19.30 uur

20.00 uur

20.30 uur

21.20 uur

Zien we u op Bachlaan?

Ontvangst met koffie en thee.
Welkom, terugblik en stand van zaken proces (Gerard van Dooremolen)
Toelichting gebiedsvisie
(Stedenbouwkundig Buro MAAN) Groepsgesprekken aan thematafels
(8 – 10 personen per tafel)
Gezamenlijke terugkoppeling thematafels en avond

4 of 6 november in het wijkcentrum Holtenbroek aan de

Met vriendelijke groet,

Team Zwarte Waterzone

Deel dit bericht

Bericht auteur: Peter Maat

Geef een reactie