Minder afvalbakken in Holtenbroek

Prullenbakken-2Dinsdagavond, 30 september vond er een brainstorm-gesprek plaats in Wijkcentrum Holtenbroek over het vraagstuk: ‘Hoe te bezuinigen op het aantal afvalbakken in Holtenbroek?’ De gemeente had de avond voorbereid en verschillende genodigden van diverse afdelingen van de gemeente waren er bij aanwezig, samen met een ROVA-functionaris en een aantal betrokken bewoners. Wethouder Philip van As was ook van de partij. Het is de bedoeling om niet alleen in onze wijk, maar in heel Zwolle het aantal afvalbakken in de openbare ruimte te beperken. Het gesprek van dinsdagavond 30 september vormde een methode om zoveel mogelijk wijkbewoners te betrekken en op basis van de resultaten wil de gemeente dit type gesprekken ook in de andere wijken van Zwolle gaan houden.

De gemeente heeft een plan gemaakt, waarbij allerlei plekken waar afvalbakken staan die door de gemeente worden geplaatst, geleegd, en indien nodig worden gerepareerd, in categorieën waren ondergebracht. Dit was een poging om het gesprek structuur te geven en inderdaad vergemakkelijkte deze indeling het gesprek.

Bezuiniging
Waar gaat het om? De gemeente wil 170.000,- euro per jaar besparen op de afvalbakken, die momenteel ongeveer 200,- euro per stuk per jaar kosten. In Holtenbroek staan op dit moment 227 afvalbakken en het is de bedoeling om terug te gaan naar in totaal 85 afvalbakken in de wijk. Hamvraag bij dit alles is natuurlijk: welke bakken kunnen weg en welke zijn zo belangrijk dat ze echt moeten blijven staan. Nou kun je daar als burger heel verschillend over denken en dus was het nodig om mensen de gelegenheid te geven om zich daar eens echt in te verdiepen. En ik kan u verzekeren dat dat nog niet meeviel. Nog afgezien of een afvalbak echt nodig is, gezien de hoeveelheid afval die erin wordt gegooid, is het namelijk ook van belang om eens stil te staan bij de vraag wat er gaat gebeuren als je bakken in de omgeving gaat weghalen.

Alle reden dus voor het gezelschap om het gespreksmateriaal dat door de gemeente was geproduceerd eens goed tegen het licht te houden. Het gezelschap dat in totaal uit zo’n 15 mensen bestond, werd opgesplitst in twee groepjes om de verschillende scenario’s onderling te bespreken. Wethouder Van As schoof afwisselend bij beide groepjes aan om de reacties van de bewoners te sonderen. Een aantal belangrijke uitkomsten:

  • In grote lijnen waren de groepen positief over het voorwerk dat de gemeente had verricht. Ook het voorstel om 142 bakken te verwijderen werd constructief benaderd.
  • Blikvangers blijven staan, evenals de bakken langs de zogenaamde ‘snoeproute’. Deze bakken bewijzen iedere dag hun nut en komen dus niet in aanmerking voor verwijdering.
  • Bij speelplekken en bankjes in de openbare ruimte worden ze wel weggehaald, omdat deze bakken dicht bij huis staan. Dat wil zeggen dat gebruikers dicht in de buurt wonen en gemakkelijk hun vuil mee naar huis kunnen nemen.
  • Bij hangplekken blijven de bakken staan. Als de hangplek ‘wegwandelt’ naar een andere plek, wordt de bak mee verplaatst. De gemeente heeft in deze flexibiliteit toegezegd.
  • Ook blijven de bakken in de stadsparken, bij recreatieplassen, bij het winkelplein, bij bushaltes en attracties gewoon staan.
  • Ze worden weggehaald bij fiets- en wandelroutes, omdat de ervaring leert dat gebruikers sterk geneigd zijn hun eigen afval mee te nemen als er geen bak staat. Ook bij bedrijventerreinen en kantorenparken worden ze weggehaald. Bij sportvelden, voor zover ze daar nog staan, worden ze ook weggehaald.
  • Bij evenementen worden flexibel bakken geplaatst en dat blijft zo.
  • In de binnenstad blijven ze ook gewoon staan.
  • In de woonwijken en op onlogische plekken worden ze weggehaald.

Op zich valt er voor het plan van de gemeente een hoop te zeggen. Er is goed over nagedacht en men heeft ook voldoende informatie vergaard over het gebruik van de bakken in de afgelopen jaren. Men weet dus drommels goed welke bakken vrijwel altijd leeg blijven en welke goed worden gebruikt. Toch kun je je afvragen wat er gaat gebeuren als je het afvalbakken landschap verandert. Menselijk gedrag is nu eenmaal niet zo eenvoudig te voorspellen. In de gevallen dat er toch afvalverzamelingen in de wijk ontstaan, zwerfvuil dus, kan er op die plekken weer een bak worden bijgeplaatst. Ook konden de aanwezigen hun bezorgdheid uitspreken over het weghalen van bakken op bepaalde locaties. Die bezorgdheid noopt de gemeente een oogje in het zeil te houden en eventueel toch weer een bak bij te plaatsen op die locaties.

Andere verantwoordelijken
Een ander aspect dat voor de gemeente ook best belangrijk is, is de vraag: als er op een bepaalde plek in de wijk een afvalbak wordt gewenst, moet de gemeente dan altijd de bak plaatsen en onderhouden? Bewoners van grote flats, bijvoorbeeld, waarvan het voorstel is om de afvalbakken bij de entrees te verwijderen, hebben al te kennen gegeven dat zij die bakken graag willen houden. Ook zijn zij desnoods best bereid om zelf die bakken dan te onderhouden. Maar de vraag dringt zich natuurlijk op waarom die burgers dat zouden moeten doen, de flats zijn toch eigendom van de woningbouwcorporatie? En diezelfde vraag werpt zich ook op bij bedrijventerreinen, waar de bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun terrein, bepaalde winkelterreinen, waarvan het beheer in handen is van de verhuurder.

Volgens het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) is de woningbouwcorporatie medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte, samen met de gemeente dus. Op allerlei plekken waar bewoners van sociale huurwoningen dus graag hun afvalbakken zouden willen houden, is het niet perse de gemeente die deze bak zou moeten onderhouden. De woningbouwcorporatie is evenzeer verantwoordelijk voor een verstandig beheer van de straat, het plantsoentje etc. Dit betekent dat na de verwijdering van de geplande 142 afvalbakken in Holtenbroek het dus de moeite loont als bewoner om goed op te letten waar knelpunten gaan ontstaan. In die voorkomende gevallen zou de gemeente dan kunnen bekijken of het voor de hand ligt dat de gemeente toch weer een bak plaatst, of dat een andere instantie het zou kunnen doen zoals de woningbouwcorporatie, het bedrijventerrein of de verhuurder van het winkelcentrum.

Maar één ding staat vast: de tijden dat je gewoon effe kon bellen om een afvalbak te ‘regelen’ bij de gemeente, zijn definitief voorbij. De gemeente heeft namelijk ontdekt dat na plaatsing van de afvalbak er in een reeks van jaren kosten moeten worden gemaakt om de bak ‘in bedrijf’ te houden. Die kosten bedragen nu 200,- euro per jaar per bak. Reden genoeg voor het college om iets bewuster om te gaan met de wensen van iedere willekeurige burger. Gezien de langdurige crisis waar we in zitten is dat natuurlijk alleen maar erg verstandig. En laten we wel zijn: als je hier woont, hoe vaak heb je dan afval, dat je onderweg hebt geproduceerd dat persé meteen moet worden weggegooid en niet kan wachten totdat je thuis bent? Iedereen een plastic zakje in de tas als je op pad gaat en het ‘probleem’ is opgelost. En als er dan toch nog plekken zijn waar de bewoners graag een afvalbak willen, kunnen ze ook aanbieden om deze zelf te legen. Het staat in ieder geval vast dat de gemeente zeer geneigd is om de bewoners in de wijk te ondersteunen om onze mooie, groene wijk niet te laten verpesten door rondslingerend afval. Maar dan moet je zelf ook een actieve bijdrage leveren. Dat heet ‘bewustwording’.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie