Kinderstraat

Wat is er nou leuker dan buitenspelen? Bijna ieder kind speelt graag buiten maar dat is niet altijd even goed mogelijk door hard rijdend verkeer, speeltuintjes met hondenpoep of door andere oorzaken.

De gemeente geeft de inwoners van Zwolle de mogelijkheid hun straat om te toveren naar een Kinderstraat. In de kinderstraat wordt minimaal 4 keer per jaar door bewoners een Kinderstraatspeelmiddag georganiseerd. Dit kan door de straat af te sluiten en gebruik te maken van het sport- en spelmateriaal wat de gemeente beschikbaar stelt, of door het grootser aan te pakken en een activiteitenmiddag te organiseren.kinderstraat-3

Ondersteund door Travers Welzijn, preventienetwerk Jeugd en Gezin organiseert een team van bewoners regelmatig een kinderstraatspeel(mid)dag in de Buxtehudestraat. Zo ook afgelopen 5 juli. Op het programma stond een actie door de kinderen tegen hondenpoep in de speeltuintjes, een stormbaan en het aanplanten van boomtuintjes in de gehele straat.

Helaas ging de stormbaan niet door, het weer liet dit niet toe. Desondanks hebben de kinderen zich goed vermaakt die dag. In de Hud, het inloophuis aan Buxtehudestraat 88, tekenden zij fanatiek verschillende ontwerpen voor anti-hondenpoep-borden. Na de zomer worden deze ontwerpen op echte verkeersbroden geschilderd en komen deze in de drie speeltuintjes te staan. Verder hebben zij goody-bags gevuld voor de hondenbezitters in de straat met poepzakjes, hondenkoekjes en een informatiefolder voor hondenbezitters van de Gemeente Zwolle. Ook kwamen wij een aantal kinderen tegen met groene vingers, die volwassenen uit de straat hielpen met het aanplanten van de boomtuintjes.

Ter voorbereiding op deze dag is er geïnventariseerd welke bewoners van de buxtehudestraat een boomtuintje wilden adopteren, om deze te beplanten en te onderhouden. Alle boomtuintjes kregen een adoptie-buur en na een dagje hard werken is het resultaat een groot succes te noemen. De straat is prachtig opgefleurd en we hebben een leuke dag gehad met zijn allen. Het gereedschap om de boomtuintjes onder handen te nemen kwam uit de tuinbak. De tuinbak staat op wijkboerderij de Eemhoeve en kunnen bewoners van Holtenbroek en Aa-landen lenen wanneer zij een buurtinitiatief in het groen gaan uitvoeren.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met f.taat@travers.nl.

In het najaar staat er wederom een kinderstraatspeeldag op het programma, ook daarover zullen wij u informeren via de wijkkrant. Wilt u meer informatie over de Kinderstraat of bijv. boomtuintjes adopteren, dan kunt u contact opnemen met Tamara (buurtwerker) t.stoute@travers.nl of via telefoonnummer:06 539 88 411.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie