Jeugdland Holtenbroek

Flyer-Jeugdland-web
Klik op de flyer voor vergroting

In de laatste week van de zomervakantie voor de basisscholen wordt al heel lang ‘Jeugdland’ georganiseerd. Dit jaar vinden de activiteiten plaats van 10 tot en met 14 augustus. In Holtenbroek wordt het georganiseerd door de wijkorganisatie Holtenbroek N.U. Het kan alleen georganiseerd worden als er veel vrijwilligers zijn die kunnen meehelpen. Het budget is niet groot genoeg om deze week door betaalde krachten te laten organiseren. Ondanks dat, zijn de kosten elk jaar ongeveer € 3000,00. Slechts 1/3 van dit bedrag wordt gesubsidieerd door de gemeente Zwolle.

Maar waar komt Jeugdland eigenlijk vandaan? Ik heb het opgezocht en vond het volgende:

Stichting Jeugdland Zwolle
In 1968 werd er voor het eerst een Jeugdlandevenement gehouden. Het vond plaats op de weide naast park Eekhout, stond open voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar en werd georganiseerd door de Stichting Clubhuizen, de Commissie Aktie Vakantiebesteding, de speeltuinvereniging “Het Noorden”, de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde en de hulp van veel vrijwilligers. Sinds 1970 werd het voorbereid en opgezet door de Commissie Jeugdland.

Als doelstelling voor het jeugdlandevenement gold:
“Het laten bezig zijn van jongeren in de ruimst mogelijke zin, zowel individueel als in groepsverband met het beoefenen van sport, verwerken en modelleren van materialen, boetseren, toneelspelen, bloemschikken, tuintjes aanleggen, tekenen, films kijken en het beoefenen van gezelschapsspelen”.
De belangstelling onder de jeugd was in al die jaren bijzonder groot.

Tot 1973 vonden de evenementen plaats bij park Eekhout, in de IJsselhal en in tenten aan de Luttenbergstraat. Met de Stichting Sociaal Kultureel Werk Zwolle werd in 1973/1974 afgesproken om Jeugdland wel op een centrale plaats te houden, maar op een aantal dagen elders in een stadswijk een nevenactiviteit te ontplooien. Hierop was mn. aangedrongen door bij Jeugdland betrokken beroepskrachten van wijkverenigingen en buurt- en clubhuiscentra. Zo ontstond een uitbreiding naar diverse wijken.
In 1974 werd gesproken over het omzetten van de commissie naar een stichtingsvorm. Tijdens een bestuursvergadering, dd. 28 oktober 1974, werden de concept-statuten besproken en vastgesteld. De oprichtingsakte van de Stichting Jeugdland Zwolle werd op 12 juni 1975 voor notaris Mr. F.M.J. Minke gepasseerd.

Opheffing
De in 1973 in gang gezette decentralisatie werd vanaf 1978 verder doorgevoerd met betrekking tot de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor ieder project. Dit hield in dat de werkzaamheden van de stichting nog verder werden beperkt tot

  • de coördinatie van centrale activiteiten en de organisatie daarvan;
  • de financiële participatie in projecten in bestaande wijken;
  • de organisatie van projecten in de wijken zonder wijkvereniging;
  • het vaststellen van garantiesubsidies en begrotingsbewaking.

Meer en meer was men van mening, dat activiteiten voor kinderen in de vakantie een vast onderdeel moeten vormen van het sociaal-culturele werk in een wijk. Het stichtingsbestuur oordeelde, dat haar doelstelling inmiddels was achterhaald. Nadat was besloten om de kindervakantie-activiteiten voort te zetten in een nieuw in te stellen Projectraad Kindervakantiewerk Zwolle kon de Stichting worden opgeheven.
Tijdens een op 23 december 1981 gehouden bestuursvergadering werd met meerderheid van stemmen besloten om de stichtingsactiviteiten per 31 december 1981 te beëindigen.

Archief
Het archief van de stichting loopt over de jaren 1970-1981 en bevindt zich in drie archiefdozen. Het secretariaat van de stichting werd gevoerd door een medewerker van de VVV-Zwolle. Alle stukken waren chronologisch geordend: de notulen van de vergaderingen en de stukken betreffende de oprichting en opheffing zijn tot aparte dossiers geformeerd. Er zijn geen bescheiden vernietigd. Het archief is in 1982 aan de gemeentelijke archiefdienst geschonken en is openbaar.

Bron: http://www.historischcentrumoverijssel.nl/

 

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie