In gesprek met Inge Krooshof, teamleider Zorgteam Noord.

Inge-KrooshofInge Krooshof is coördinator van het Sociale Wijkteam Noord en wil graag iets over zichzelf en haar werk vertellen.

Inge is 48 jaar en ze is opgegroeid in de Achterhoek. In die streek leeft ook nog het noaberschap, wat betekent dat de naaste buren een beetje op elkaar letten. “Als kind vond ik dat vanzelfsprekend en bovendien was het gewoon gezellig. Ik kreeg ook al jong mee dat je rekening moet houden met mensen die het niet zo makkelijk hebben.” Inge komt uit een warm gezin en is de jongste thuis. “Ik heb een broer en een zus en ik ben nogal beschermd opgevoed. Ik ben altijd gevoelig geweest voor onrecht,” vertelde Inge. “Als kind kwam ik al op voor de buitenbeentjes in de klas. Ik heb goede herinneringen aan mijn kindertijd. Kort na mijn 18e verjaardag ben ik uit huis gegaan.”

Halverwege de jaren ’80 is Inge in Zwolle komen wonen, waar ze de Lerarenopleiding ging doen. “Tijdens deze  studie ging ik als vrijwilliger mee op vakantie met een groep meervoudig gehandicapte kinderen en ik merkte dat ik daar makkelijk contact mee had. Nadat ik in 1988 van mijn opleiding kwam, wist ik dat mijn talent meer lag in de contacten met mensen en om hen te begeleiden in de zoektocht naar hun persoonlijke mogelijkheden. Daarom ging ik als groepsleider werken bij een gezinsvervangend tehuis. Tegelijkertijd volgde ik een opleiding om de passende diploma’s te behalen.”

In die periode heeft Inge bij de voorloper van Frion (organisatie voor verstandelijk beperkte mensen) de eerste afdeling voor Begeleid Zelfstandig Wonen mede opgezet. “Er werd toen al vooral gekeken naar wat mensen wel konden en dat sprak mij erg aan. De nadruk lag op wat er gedaan moest worden om mensen meer zelfstandigheid te geven.” Na drie jaar groepswerk, wilde Inge meer individueel met mensen werken en zo kwam ze in 1991 in dienst bij de SPD (de voorloper van MEE-IJsseloevers), waar ze ging werken als woonbegeleider.

“Ik ben begonnen als agogisch werkster bij het project Begeleid Zelfstandig Wonen. Daarna heb ik nog verschillende leidinggevende functies vervuld binnen MEE IJsseloevers, locatie Zwolle. Dit was een heerlijke tijd, waarin we samen toewerkten naar participatie van mensen met een beperking. Wij richtten ons destijds voornamelijk op de ondersteuning van mensen,” vertelde ze. “ Eerder lag de focus van de hulpverleners vooral op het probleem dat de mensen hadden, maar later verschoof dat naar de individuele mens. Inmiddels werk ik al 23 jaar voor deze organisatie.”

Om mensen te kunnen begeleiden, heeft Inge destijds de interne opleiding Voortgezette Scholing in Dienstverband gedaan, waarbij ze leerde over allerlei beperkingen. Ook heeft ze de supervisorenopleiding gedaan. “Dit helpt mij in het goed luisteren naar wat mensen bezighoudt,” vertelde Inge. “Wat kan ik bijdragen aan iemands leven, daar gaat het voor mij om. Daarbij gaat het er ook om hoe iemand met tegenslagen omgaat. Natuurlijk mag je ervan balen, als je daarna maar wel weer aan de slag gaat met wat er wèl lukt. Je moet tenslotte door en de slachtofferrol helpt je daarbij niet verder. Als hulpverlener moet je daarbij samen met diegene bekijken waar iemand hulp bij nodig heeft en wat hij of zij zelf kan doen.”

“In den Haag bleek er te weinig geld voor de zorg en moest er bezuinigd worden,” vertelde Inge. “Er werd geconstateerd dat bepaalde regelingen die voorheen onder de AWBZ vielen, beter bij de gemeente ondergebracht konden worden. Dit betekende een enorme reorganisatie met grote gevolgen voor iedereen, zowel burgers als professionals. MEE-IJsseloevers had hierover, net als een aantal andere maatschappelijke organisaties,  veel contact met de gemeente Zwolle.”  “Er is in 2014 in Zwolle besloten om met Sociale Wijkteams te gaan werken. Ik heb meegeholpen met de opzet hiervan. Daarna solliciteerde ik op de functie van teamleider Sociaal Wijkteam en ben daarop aangenomen.

De begeleiders en ondersteuners uit allerlei verschillende hulpverleningsorganisaties zijn onderverdeeld in de vijf wijkteams. Waar je eerder voor naar de  gemeente moest, kun je nu daar terecht. Vroeger moest je voor een ingewikkeld probleem, waarbij verschillende facetten aan de orde kwamen, naar allerlei verschillende instanties. Nu zijn al deze instanties vertegenwoordigd in het wijkteam en word je door één wijkteammedewerker verder geholpen.” In het wijkteam zijn verschillende grote organisaties, waaronder de Gemeente, MEE-IJsseloevers en het Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern vertegenwoordigd. Jeugdbescherming Overijssel (voormalig Bureau Jeugdzorg) vervult nu onder een andere naam nog steeds haar eigen jeugd-gerelateerde taken. De vrijwillige tak van deze organisatie valt nog wel onder het Sociale Wijkteam. Inge is teamleider, dus zij regelt de facilitering van de mensen in het team, ze ondersteunt medewerkers, ze onderhoudt contacten met andere wijkteams en met de gemeente.

“Als wijkteam willen we onafhankelijk en neutraal zijn,” vertelde Inge “We proberen de bureaucratie eruit te halen, om mensen zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen. Doordat een wijkteam zich maar met één wijk bezig hoeft te houden, kunnen we efficiënter werken. We willen als wijkteam echt voor de mensen klaarstaan en samen met hen zoeken naar een oplossing voor hun problemen.” “Deze ‘kanteling’ is een hele ingrijpende operatie, dus ook de burgers zullen mee moeten draaien. Het is nou eenmaal een andere tijd, mensen hebben meer zorg nodig en er is minder geld beschikbaar. Daarbij zullen we een groter beroep moeten doen op de inbreng en mogelijkheden van de mensen zelf. We willen samen met hen kijken naar eventuele alternatieven voor de tot nu toe geleverde zorg. Maar als het echt niet anders kan, kunnen mensen op onze ondersteuning blijven rekenen. Het werkt allemaal nog niet optimaal, maar we verwachten dat het steeds beter zal gaan. We doen ons best om alles goed te laten verlopen, maar daarbij vragen we wel de medewerking en het geduld van de mensen.”

We zijn te bereiken via het nummer van de gemeente 14038, waar mensen via een keuzemenu bij ons terechtkomen.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie