Hulp voor terugkeer van migranten

Sinds kort huurt de IOM (International Organisation for Migration) een kantoor in ons wijkcentrum. Project officer Henk Veldhuis houdt daar kantoor. Het Zwolse kantoor is een klein schakeltje in een wereldwijd netwerk, waarvan het hoofdkantoor in Geneve zetelt. Het hoofdkantoor in Nederland zit in Den Haag. In Zwolle, Tilburg en Amsterdam staan regiokantoren.

Folder-IOM-can-help-you-DEF-1Folder-IOM-can-help-you-DEF-2Klik op de afbeelding om de informatie te lezen.

 

 

 

Veldhuis: “Een paar jaar geleden zaten we in een pand aan de Badhuiswal in Zwolle. Dat was redelijk op stand. Het kantoor in Holtenbroek is goedkoper en laagdrempeliger dan het pand aan de Badhuiswal. Het kantoor in Zwolle is voor het Noordelijk deel van Nederland. Ik houd regelmatig spreekuur in Zwolle.”

De IOM is in 1951 opgericht om mensen te helpen terug te keren naar hun land van herkomst, indien zij die hulp nodig hebben. Het gaat om mensen die vrijwillig terugkeren. Veldhuis: “Per jaar laten we ongeveer 3000 mensen vrijwillig terugkeren naar landen van herkomst. Mensen vragen hulp bij het vertrek, mensen die illegaal zijn, illegaal zijn geworden of nog in de asielprocedure zitten. Mensen van de Nederlandse Antillen kunnen niet worden geholpen, dat zijn Nederlanders.”

Een ander aantrekkelijk aspect aan het kantoor in Holtenbroek is dat in het wijkcentrum al verschillende organisaties werken op sociaal gebied. Deze organisaties (Sociaal Wijkteam, Travers (Bezoekvrouwen!) hebben allen een eigen sociale kaart van de wijk en leggen ook steeds nieuwe contacten in hun werk. De uitwisseling van informatie tussen de instellingen kan erg gunstig uitpakken voor de verschillende doelgroepen en dus ook voor de doelgroep van de IOM.

Veldhuis: ”We werken samen met Vluchtelingenwerk, de gemeente Zwolle, kerken, vrouwenopvang, Leger des Heils etc. Overal waar onze doelgroep wordt opgevangen. De nationaliteiten van de mensen verschillen heel erg. Het kunnen mensen zijn uit voormalig Joegoslavie, maar ook uit Irak, Mongolië, etc.”

“Een oproep: Mochten mensen iemand kennen die tot de doelgroep behoort, die wel terug zou willen naar zijn/haar eigen land, dan kan men altijd informatie krijgen van IOM. Mensen kunnen soms ondersteund worden met geld en begeleid worden bij hun herintegratie in hun land via het IOM kantoor aldaar. In de meeste landen van herkomst is een IOM kantoor.” (Kijk voor meer informatie op de website van IOM: www.iom-nederland.nl of op de algemene website van IOM: www.iom.int ).

 

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie