Holtenbroek e.o. hoogwaterveilig: waterkering of dijkversterking – DOWNLOAD DE INFORMATIEBROCHURE!

Veilig wonen, werken en genieten aan het Zwartewater. Daar gaat het allemaal om. Deze nieuwe informatiebrochure van uw waterschap Drents Overijsselse Delta (PDF) focust volledig op Holtenbroek e.o. en is opgesteld in samenwerking met Holtenbroek.com. Bekijk de plaatjes en lees alle ins en outs. Met name ook hoe u uw stem kunt blijven laten horen! In vergaderingen en als Dijkdenker. 

Nieuwe normen
We zijn gewend om veilig te leven met water. Toch kan 60% van Nederland onder water komen te staan als gevolg van een overstroming. Ook Zwolle. Dijken zorgen dat de stad niet overstroomt, maar we moeten hard blijven werken om in de toekomst overstromingen te voorkomen. Sinds begin dit jaar heeft Nederland nieuwe waterveiligheidsnormen. Die zijn bindend. Daarom moet uw waterschap aan de slag met 7,5 kilometer dijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater. Het werk wordt zorgvuldig ingepast in de leefomgeving en het landschap. Onder en boven het water.

Laat van u horen!
De verkenningsfase van het project Stadsdijken Zwolle nadert nu haar einde. Dat gebeurt na gedegen onderzoek, inspraak, wikken en wegen. Wat volgt zijn de planfase en de uitvoering. Iedereen blijft gehoord en kan volop zijn bijdrage leveren (zie pagina 4 van de nieuwe brochure). Gezamenlijk wordt alles afgewogen in een zorgvuldig democratisch proces. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Op 26 september 2017 maakt het Algemeen Bestuur van het waterschap de keus tussen dijkversterking of een kering in het Zwartewater.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Redactie Holtenbroek.com

Geef een reactie