Een terugblik op de Landelijke Publieksdag van de Stadslandbouw regio Zwolle

Dag-van-de-Stadslandbouw-3

Op 17 mei 2014 vond de 2e publieksdag van de Stadslandbouw van Zwolle plaats.Het publiek kon maar liefst 15 plaatsen in en rond Zwolle bezoeken. Dit jaar was het centrale punt voor deze dag Wijkboerderij De Klooienberg, beschikbaar gesteld door Travers Welzijn.

Het doel dit jaar was om zoveel mogelijk burgers bewust te maken waarom (stads-)landbouw bijdraagt aan een gezonde samenleving. Feitelijk maakt iedereen, al dan niet bewust, gebruik van (stads)landbouw. De één vanuit zijn beroep, de ander vanuit zijn hobby. Het kan zijn dat we onze eigen groenten, kruiden, fruit of bloemen verbouwen, dieren verzorgen of struiken/ bomen verzorgen en/of dat we landbouwproducten gebruiken als grondstof of toevoeging voor verdere verwerking. Eten en drinken doen we tenslotte allemaal.

In vroegere tijden waren regio’s meer zelfvoorzienend. Werken en leren sloten naadloos op elkaar aan. We werden handig in handelen, boden producten en diensten aan en gingen verder innoveren. Maar dat is niet alles, we wilden ons ook kwalificeren. Met de komst van de automatisering werd de focus gelegd op digitaal onze gegevens (liefst meetbaar) te kunnen verantwoorden.

De tijd en aandacht die nodig is voor het praktisch kunnen uitvoeren van ambachten en het gezond prikkelen van onze zintuigen, zijn in het gedrang gekomen. Inmiddels zijn we door schade en schande wijzer geworden. We proberen te werken aan een nieuwe balans.

Of deze dag een succes was? Deelnemers vonden het fijn om vanuit hun eigen locatie of vanaf een centrale locatie mee te kunnen doen. Deze trend om activiteiten binnen de Stadslandbouw op te pakken die de samenleving versterken terwijl je die dingen doet waar jij goed in bent, zou doorgezet kunnen worden. Niet alleen tijdens de publieksdag in 2015, maar ook bij andere activiteiten.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie