DIJK OMHOOG – VOETEN DROOG > kom op 21 juni naar de bijeenkomst van het waterschap!

Officieel wist nog bijna niemand het, maar ineens was men eruit. Langs de Holtenbroekkant van het Zwartewater tot voorbij het Westerveldse Bos gaat de huidige dijk een flink stuk de lucht in. Dit ter invulling van de veilligheidsopgave die vanuit Rijkswaterstaat voor het traject geldt. Er zijn trouwens verschillende issues die elkaar kunnen gaan versterken of dat al doen. De Holtenbroekerdijk zal dus ook wel breder worden en bepaalde plekken zullen mogelijk een andere bestemming en inrichting krijgen. Kijk naar de weerszijden van de Twistvlietbrug aan de rand van Frankhuis en Stadshagen om een wellicht richtingwijzend beeld te krijgen. 

HoogWaterBeschermingsProgramma > HWBP Holtenbroek 
De verkenning van oplossingen om de Holtenbroekkant van het Zwartewater tot voorbij het Westerveldse Bos naar behoren te beschermen tegen het water heeft in 2014 plaatsgevonden onder de paraplu van het nationale HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP). Sinds 2015 is elke veiligheidsopgave in Nederland gebaseerd op nieuwe veiligheidsnormen. In 2016 zijn voor ons gebied twee kansrijke alternatieven geformuleerd en nu staat de selectie op de rol van het voorkeursalternatief. Dat heet dijkversterking, zo wisten sommigen al sinds een besloten bijeenkomst in wijkboerderij De Klooienberg op de ochtend van 8 mei. Het waterschap brengt dit dijkversterkingsadvies uit aan de bestuurlijke partners. De optie van een waterkering voorbij Westerveld is daarmee van de baan. En wel om deze mix van drie simpele redenen:

1 – Dijkversterking voorkomt een extra hindernis voor de scheepvaart op het Zwartewater.
2 – Dijkversterking vergt geen uitbreiding van de huidige waterveiligheidsoplossingen.
3 – Dijkversterking is over een eeuw gerekend zo’n 45 miljoen euro goedkoper in aanschaf en beheer.

Een aantal Holtenbroekers stapte al naar De Stentor om onverwijld ruchtbaarheid te geven aan hun woede. Gaat dit wat opleveren? Was het misschien toch al niet gewoon van begin af aan een gelopen race? Heet het adagium in Nederland niet al veel langer ‘Beleidsprioriteit Dijk’? Dit verhaal in de krant (lees het vooral van a tot z) en de conclusie aan het eind, in combinatie met de drieledige argumentatie van het waterschap hierboven, wijzen sterk in die richting.

Dijk omhoog is voeten droog!  — LEES DE KRANT — op 21 juni is er een plenaire bijeenkomst waar iedereen welkom is.

 

 

Deel dit bericht

Bericht auteur: Redactie Holtenbroek.com

Geef een reactie