De Oxatur heeft gezorgd voor schoner water!

oxatur-3Niet al het stadswater bij ons in de buurt is schoon. Dit geldt ook voor het water in de wijk Holtenbroek. Vaak is dat te zien door al het vuil dat in het water drijft, of op de bodem blijft liggen. Nu is het zo dat de aanwezigheid van drijfvuil niet altijd een maatstaf is voor schoon water. Er kunnen ook stoffen in het water zitten, die met het blote oog niet waar te nemen zijn, maar toch zorgen voor verontreiniging. Van deze stoffen zijn met name stikstof en fosfaat wel bekend. De toename van deze stoffen in het water wordt onder andere veroorzaakt door bladeren van bomen die in het water vallen en door onvoldoende stroming in het water. Ook een riool overstort die loost op het stadswater, honden die uitgelaten worden aan de waterkant of het voeren van eenden is niet altijd bevorderlijk voor de waterkwaliteit.

Omdat we in ons land geconfronteerd worden met problemen van te veel van deze stoffen in het water, heeft advies- en ingenieursbureau ARCADIS een methode bedacht die leidt tot het afnemen van verontreinigende stoffen in het water. Met de samenwerkende partijen gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland, Aqualysis Waterlaboratorium, Deltion College en Eminent Products is de Oxatur gebouwd en in juni 2014 in het water gelegd.

Het blauwe apparaat heeft de hele zomer in de Wavinvijver gelegen. Het was goed te zien dat de blauwe toren in het midden langzaamaan zwart werd en dat het gras op de eilanden ging groeien. Eenden vonden het fijn om op het eiland te zitten en tussen de wortels van het gras werden vissen waargenomen. Het bord op de waterkant heeft aan menige voorbijganger uitgelegd wat de functie van het drijvende eiland was.

Op 10 oktober is de Oxatur onder grote belangstelling weer uit het water gehaald. Op die dag zijn door studenten van het Deltion College ook de laatste watermonsters genomen. De vraag is nu of de Oxatur ook gedaan heeft wat hij zou moeten doen.

De test heeft aangetoond dat de Oxatur het water heeft kunnen zuiveren en gezorgd heeft voor een hogere zuurstofconcentratie (+25%) in het water. Een hogere zuurstofconcentratie zorgt voor een verlaagde kans op vissterfte en stankhinder. Dit komt ten goede aan een verbetering van de waterbeleving. De stikstofconcentratie in de Wavinvijver is gedurende de meetperiode niet afgenomen. De fosfaatconcentratie echter wel: met bijna 30%. Waarschijnlijk hebben de planten op de eilanden een deel van het fosfor opgenomen in hun wortelen.

Al met al heeft de Oxatur er voor gezorgd dat het water in de Wavinvijver schoner is geworden. Het belangrijkste echter is dat het gezorgd heeft voor bewustwording. Schoon water in de wijk komt niet vanzelf. Hier moet moeite voor worden gedaan. Nu is de kwaliteit verbeterd en moeten wij er met z’n allen voor zorgen dat het water schoon blijft!

Deel dit bericht

Bericht auteur: Peter Maat

Geef een reactie