HOLTENBROEK.COM – data wijkkrant 2018

Ook in 2018 zal de wijkkrant HOLTENBROEK.COM weer 10 maal verschijnen.
In een gedrukte oplage van 5000 stuks (HUIS-AAN-HUIS) plus online op www.holtenbroek.com.
Inclusief Facebook en Twitter.

Digitaal (PDF) gaat onze mooie krant naar alle stakeholders.
Zoals adverteerders, Gemeenteraad, College van B&W, Travers Welzijn, Stadkamer, Stadskantoor, Gemeentehuis, winkelcentra, huisartsenpost, apotheek, et cetera.

Hieronder vindt u ons overzicht voor het jaar 2018.

DATAFORMAT:
verschijning >> aanlevering
(via redactie@31.186.171.14 of persoonlijk)

LET WEL:
Dit is een uniek jublileum: 60 JAAR HOLTENBROEK!

O-N-S   T-W-A-A-L-F-D-E   L-U-S-T-R-U-M 

woensdag 17 januari >> uw kopij graag voor 7 januari 2018
woensdag 14 februari >> uw kopij graag voor 4 februari 2018
woensdag 14 maart >> uw kopij graag voor 4 maart 2018
woensdag 11 april >> uw kopij graag voor 1 april 2018
woensdag 16 mei >> uw  kopij graag voor 6 mei 2018
woensdag 20 juni (zomereditie) >> uw kopij graag voor 10 juni 2018
woensdag 19 september >> uw kopij graag voor 9 september 2018
woensdag 17 oktober >> uw kopij graag voor 7 oktober 2018
woensdag 14 november >> uw  kopij graag voor 4 november 2018
woensdag 12 december >> uw kopij graag voor 2 december 2018

Wilt u een bericht plaatsen in de wijkkrant HOLTENBROEK.COM?
Mail dit dan uiterlijk 10 dagen voor onze verschijningsdatum
naar redactie@31.186.171.14

Adverteren in de wijkkrant of op de website www.holtenbroek.com, inclusief sociale media?
Stuur dan een e-mail naar Mans Bos m.bos@31.186.171.14

Deel dit bericht

Bericht auteur: Peter Maat

Geef een reactie