Bouw aan de Bachlaan begint in december

Bachlaan-bouwOnlangs maakte de gemeente bekend dat er overeenstemming is over nieuwe bebouwing op de plaats, waar vroeger de Bachlaanflats hebben gestaan. Op dit moment is op die plek een groene speelweide: “Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 20 februari 2015 met de woningstichting SWZ een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de ontwikkeling en realisatie van circa 113 tot 138 woningen en appartementen in de categorie sociale huur- en goedkope koopwoningen op gronden van SWZ, welke worden omsloten door de Bachlaan, Beethovenlaan, Klooienberglaan en de Porporastraat.”

Ook is er een bouwplan bekend. Het staat op internet, je kunt het HIER vinden .

Er is een bouwplan uitgekozen na de informatieavonden in het wijkcentrum op 3 februari en 28 mei 2014, waar ik als redacteur ook nog bij aanwezig ben geweest. Bij mijn weten is dit bouwplan niet bekend gemaakt. Ook niet aan de ‘meedenkers’, als resultaat van de informatie uitwisseling door de buurtbewoners. Op zich is het jammer dat de bezoekers van de informatieavonden zodoende niet goed vast kunnen stellen in hoeverre er aan hun inbreng tegemoet is gekomen. Dat neemt niet weg dat het plan er goed uitziet. Als de geplande woningen in 2018 gerealiseerd zullen zijn, is er van een fikse verbetering sprake ten opzichte van de oude situatie.

Als we het bouwplan bekijken, valt op dat er flats aan weerskanten van het gebied worden gebouwd en in het midden. Op die manier komen er twee blokken met laagbouw tussen de flats. De flats worden 4 hoog en staan aan de Klooienbergzijde en aan de kant van het winkelplein en in het midden. Bij de ééngezinswoningen is er een keuze tussen huizen met twee of drie slaapkamers. Het zullen dus kleine eengezinswoningen worden. In de flats die 2 slaapkamers krijgen komen liften, waardoor de flats ook geschikt zullen zijn voor bewoning door ouderen en gehandicapten.

Het is de bedoeling dat de bouw in december 2015 van start gaat met de eerste fase. Dat zijn de flatgebouwen. In 2016 wordt dan begonnen met de bouw van de grondgebonden huizen. Er is veel aandacht voor een functioneel stratenplan. Er moet ruimte zijn voor het bestemmingsverkeer en voldoende parkeerruimte. De Porporastraat wordt heringericht en er komt een plantsoen. De Bachlaan, het stuk dat langs de scholen loopt, wordt autovrij. Op de tekening die staat afgebeeld op de nieuwsbrief die naar de buurtbewoners is gestuurd, wordt één en ander erg klein afgebeeld. Het plan dat we op internet hebben gevonden (zie boven) is uitvoeriger.

SWZ geeft ook een digitale nieuwsbrief uit, waarop je je kunt abonneren. Ga naar www.swz.nl en vul je emailadres in. Dan krijg je deze automatisch toegestuurd.

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie