Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders … maar nooit durfde te vragen

Downloaden (PDF, 1.49MB)

Door Fenny Gerrits

In Vlaanderen heeft de overheid een informatieve brochure uitgegeven over het verschijnsel ‘transgender’. Hiermee heeft de regering laten zien zeer serieus werk te willen maken van de bestrijding van discriminatie van transgenders. Bovendien bevat de brochure erg veel en gedetailleerde informatie over het gehele spectrum van (seksuele, sekse-gerelateerde) verschijningsvormen waarin de mensheid zich kan voordoen. ‘M/V’, de binaire sekse-aanduiding voldoet wereldwijd allang niet meer om alle mensen mee aan te duiden. Het gaat hierbij niet om een nieuw verschijnsel, het is van alle tijden.

De Vlaamse brochure is vooral gericht op het publiek en op mensen die wellicht worstelen met het onderwerp omdat ze zelf of in hun omgeving waarnemen dat het hier om een complex verschijnsel gaat. Wat moet je doen als je zelf worstelt met je genderidentiteit, met andere woorden niet gelukkig bent met je lichaam? Wat te doen als je kinderen blijk geven van gedrag dat je zelf niet als voorspelbaar had geacht, gegeven hun geslacht? Wat te doen als je wordt gepest op je werk, omdat je je niet eenduidig als man of vrouw kunt presenteren? Welke mogelijkheden zijn er, medisch gezien, tot sekseverandering? Is een transgender hetzelfde als een travestiet? Als je graag een ander lichaam wilt, betekent dit dat je dan homoseksueel bent? Of zijn dat toch verschillende dingen?

In de brochure wordt op gedegen wijze antwoord gegeven op tal van vragen die bij mensen in allerlei situaties kunnen oprijzen. Er valt dan ook eigenlijk niet een specifieke doelgroep aan te wijzen waarvoor de brochure bij uitstek van belang kan zijn. Het boekje bevat zoveel informatie, die eigenlijk bij ons allemaal bekend zou moeten zijn, dat je het met recht een standaardwerk kunt noemen. Een publicatie die in iedere bibliotheek thuishoort.

Daarnaast is het ook speels en eigentijds vormgegeven. De teksten zijn beknopt en zeer ‘to-the-point’. Al met al een bijzonder toegankelijk boekje. De publicatie is tot stand gekomen onder regie van Gelijke Kansen in Vlaanderen (gelijkekansen.be) en in pdf-vorm downloadbaar op www.cavaria.be. (Cavaria is de Vlaamse belangenbehartigingsorganisatie voor transgenders in Vlaanderen.)

Nederland
Naar aanleiding van de ontvangst van deze Vlaamse brochure ter redactie, heb ik ook even een kleine rondgang langs Nederlandse instanties en websites gedaan, zoals het Transgendernetwerk (transgendernetwerk.nl), stichtingtransman.wordpress.com, het COC (coc.nl), MOVISIE (movisie.nl), rutgers.nl, transvisie.nl en transvisiezorg.nl. In Nederland is ook veel informatie voorhanden, maar vooral voor de transgenders zelf en voor professionals in zorg en welzijn, die met transgenders in hun beroepspraktijk te maken hebben.

Als we discriminatie van de mensen die de aanduiding M/V niet van toepassing op zichzelf achten willen uitbannen, moeten we beginnen om ons op de hoogte te stellen van de materie. Als je “Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders …” hebt gelezen heb je in ieder geval een goede stap in die richting gemaakt!

Deel dit bericht

Bericht auteur: Redactie Holtenbroek.com

Geef een reactie