Aanschuiven bij Koos Knook, jongerenwerker in Holtenbroek

Koos-KnookDeze maand waren we voor onze rubriek ‘Aanschuiven bij’ in gesprek met Koos Knook.Hij is ambulant jongerenwerker in Holtenbroek en wil graag iets over zijn werk vertellen.
Koos is opgegroeid in een jaren ‘60 wijk in Apeldoorn. “Ik was thuis de jongste van drie kinderen en als er ruzie was tussen mijn broer en zus, bemiddelde ik regelmatig tussen hen. Als kind kon ik best verlegen zijn, maar ik heb ook net als iedere jongen kattenkwaad uitgehaald. Bij ons thuis was iedereen behoorlijk op zichzelf, aI trok ik wel regelmatig met mijn oudste broer op.”

Al van jongs af aan heeft Koos altijd gepeeld. “Mijn broer en ik gingen geregeld samen voetballen en ik speelde toen ook selectievoetbal bij ZVV’56 als links back. Ik kwam er steeds vaker naast te staan en besloot vanaf mijn 17e over te stappen naar een ander team. Daar was ik de enige Nederlander,” vertelde Koos. “Ik werd de laatste man en werd vervolgens aanvoerder. Die rol heeft ten grondslag gelegen aan mijn werk van nu, want ook toen was ik de verbindende factor tussen al die jongens.”

“Na een lange Mavo-periode, ging ik naar de Sprankel,” vertelde Koos. “Dat is een MBO opleiding, vergelijkbaar met het huidige Landstede. Ik volgde de opleiding Cultureel Werk tot begin jaren ‘80. Daarna ging ik naar de Mikojel-opleiding. Daar kon je ook meerdere lessen volgen en ik koos voor sport en drama als hoofdvakken. Na deze opleiding ben ik verschillende reizen gaan maken en heb ik nog andersoortige werkzaamheden verricht. In 1998 belandde ik weer in het welzijnswerk en werkte tot 2000 als buurtsportwerker in Zwolle-Zuid.”

Vanaf die tijd werkt Koos als ambulant jongerenwerker in Holtenbroek. “In het werk dat ik nu doe, is sport nog steeds heel belangrijk,” vertelde hij. “Ik gebruik het nu meer als middel, omdat het mensen tot elkaar brengt. Dan werkt Sport en Spel goed, omdat je daarbij moet samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Bovendien zijn resultaten direct zichtbaar; als iemand zich niet aan de regels houdt, dan kun je daar als begeleider direct op inspringen.”

Koos werkt met kinderen/jongeren van 10-23 jaar. “Dat is een heel groot leeftijdsverschil, maar sommige kinderen zijn hun leeftijd ver vooruit. Zij doen al mee met de activiteiten voor de wat oudere kinderen en daarom pak ik hen als ambulant jongerenwerker gewoon mee in de begeleiding.

De (hang)jongeren in Holtenbroek, zijn grofweg onder te verdelen in 3 groepen,” vertelde Koos.
“De overlast gevende groep, de hinderlijke en de criminele groep. Ik richt me vooral op de eerste twee. Ik trek altijd een denkbeeldige kring om deze jongeren heen. Deze cirkel staat als het ware voor hun territorium. Wanneer ik naar hen toeloop en ze geven mij antwoord op mijn vraag, dan zie ik dat ze de denkbeeldige lijn openen voor mij. Vanaf dan kan ik een normaal gesprek voeren met hen.”

Als ambulant jongerenwerker, is Koos ook betrokken bij een aantal andere jongerenprojecten.
“Sinds 2,5 jaar hebben we het project ‘Make it’, met subsidie van het Oranjefonds,” vertelde hij. “Daarbij richten we ons op jongeren van 16-23 jaar, die op wat voor manier dan ook vast zijn gelopen. Wij proberen hen, in samenspraak met de onderwijsinstelling, op school te houden, of ze aan het werk te krijgen. Sommige jongeren krijgen een negatief advies, maar mogen wetmatig niet geweigerd worden. Het welzijnswerk vervuld een belangrijke rol, door de weerbarstige jongeren meer zelfvertrouwen te geven, waardoor ze toch weer naar school gaan.” Koos zet zich in voor deze kwetsbare doelgroep, door hen weer perspectief te bieden. “Onze jongeren zijn vaak geïsoleerd waardoor echt contact met elkaar ontbreekt,” vertelde Koos. “Daarom moeten we op zoek naar middelen om jongeren weer met elkaar te verbinden. Daarbij kan internet een middel zijn, maar ik vind dat te vrijblijvend. Het ware contact ontstaat pas bij de echte face-to-face ontmoeting.”

“Een ander project is ‘Club to Move’. Dit is gericht op de doelgroep van 12-16 jaar. De bedoeling daarbij is dat jongeren elkaar stimuleren om te gaan sporten. De oudere kerngroep van 14 en 15 jaar, begeleidt de jongere kinderen. Sportservice Zwolle en ik zijn eindverantwoordelijk bij dit project, maar verder doen ze het zelf. Feitelijk gaat het hierbij om talentontwikkeling. Dit is belangrijk voor het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de jongeren en zo leren ze spelenderwijs om relaxed met elkaar om te gaan. We hebben ook nog het zakgeldproject,” vertelde Koos. “ Hierbij gaan kinderen vanaf 12 jaar een jaar lang klussen doen zoals papierprikken, schoonmaken en schilderen rondom de HUD. Hier krijgen ze ook geld voor en de buurt ziet dat deze jongeren goed bezig zijn.”

In alles wat hij tot nu toe gedaan heeft, heeft Koos altijd mensen met elkaar willen verbinden.
“Het is het mooiste als er dingen ontstaan uit wensen en initiatieven van wijkbewoners,” vertelde Koos. “Ik sta daar altijd voor open. We kunnen hierop voortborduren tot er werkbare plannen ontstaan. Het doel is dat mensen zich kunnen ontwikkelen en zelf verantwoording leren dragen. In mijn contacten met de jongeren waar ik mee werk, vind ik het heel belangrijk dat we weten wat we aan elkaar hebben.” “De meeste jongeren in Holtenbroek ken ik nu wel denk ik en zij weten wie ik ben en wat ik doe.

We hebben nu een leuk team aan medewerkers en ik hoop dat we nog veel mooie initiatieven in de wijk kunnen realiseren. Hierbij vind ik het belangrijk om anderen te laten groeien, zonder zelf altijd op de voorgrond te hoeven staan.”

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie