Aanschuiven bij Fija de With, VVE-coach bij Doomijn

Fija is geboren in Luttelgeest. Toen ze 3 jaar was is ze verhuisd naar Elburg, waar zij voor het grootste gedeelte is opgegroeid. Ze komt uit een gezin met vijf zussen en één broer en ze heeft fijne herinneringen aan haar jeugd.

Fija wilde graag iets van de wereld zien en daarom is zij In de jaren tachtig naar Nepal gegaan, waar zij ook een tijd gewoond en gewerkt heeft. “Mijn zus en haar man woonden daar toen al,” vertelde ze. “Zij wilden in die tijd samen met kennissen een lodge/restaurant beginnen en konden daar nog wel iemand bij gebruiken. Daarom hebben ze mij toen gevraagd en zo kwam ik daar terecht. Ik kon daar in het restaurant werken, waar mensen kwamen om daar na een bergwandeling wat te eten. Ik heb daar met heel veel plezier gewerkt en heb mooie herinneringen aan die tijd. Nepal is een mooi land, met een prachtige natuur. Maar het is één van de armste landen ter wereld en dat vond ik soms heel confronterend. Ik ben daar gefascineerd geraakt door de invloed van cultuur en godsdienst op mensen en heb daar in Nepal volop van kunnen genieten.”

Inmiddels was Fija al in de 30 toen ze uiteindelijk met het kinderwerk te maken kreeg. Nadat ze daarvoor een opleiding gevolgd had, heeft ze een aantal jaar met veel plezier op verschillende peuterspeelzalen in Zwolle gewerkt.

“Begin jaren negentig begon men in achterstandswijken, waar Holtenbroek toen nog onder viel, met een nieuwe methode. Men vond namelijk dat naast de sociale opvang ook gewerkt moest gaan worden volgens een taalstimuleringsmethode. Dat werd Piramide. Het is een methode voor jonge kinderen in de voor- en vroegschool, die aandacht besteedt aan alle ontwikkelingsgebieden. Wij hebben hier toen een proef mee gedaan van 3 jaar.”

De oorspronkelijke Piramide methode is ontwikkeld door de CITO en was meer gericht op de wat oudere kinderen. “VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en het is bedoeld voor kinderen van 0-6 jaar,” vertelde Fija. “ Er zijn 13 peuterspeelzalen en 1 kinderdagverblijf in Zwolle, waar kinderen komen die mogelijk een achterstand hebben. Op al onze locaties wordt volgens dezelfde methode gewerkt. Wij hebben Piramide in die drie jaar zo kunnen aanpassen, dat we de methode nu ook voor de kleintjes kunnen gebruiken. Daar zijn wel de nodige bijeenkomsten en trainingen aan voorafgegaan, waardoor wij als collega’s ook een hecht team zijn geworden.”

“Deze methode werkt als volgt,” vertelde Fija. “In 3 weken tijd gaan we aan de hand van een bepaald thema, spelenderwijs steeds dieper op het onderwerp in. Voor de jongere kinderen zijn de zintuigen heel belangrijk, dus proberen we hen eerst veel te laten voelen/zien en horen over het onderwerp. Daarna beginnen we met het benoemen van wat ze allemaal waargenomen hebben en dat breiden we steeds verder uit. Daarbij houden we de individuele reacties van de peuters scherp in de gaten, zodat we daar goed op in kunnen spelen en eventueel afwijkend gedrag bij hen tijdig kunnen signaleren. De betrokkenheid van de ouders in dit leerproces is ook heel belangrijk, want dan is de kans op succes het grootst.”

“Het is ook belangrijk om te weten hoe de ouders in de thuissituatie met hun kind omgaan. Het is namelijk niet bij alle culturen normaal om je kind thuis in zijn ontwikkeling te stimuleren. Of als ouders gewoon te druk zijn om met hun kind te spelen en niet weten hoe belangrijk gewoon simpele aandacht is, kan dat gevolgen hebben voor het kind. In die gevallen besteden wij extra aandacht aan deze groep kinderen.”

“De kinderen worden halfjaarlijks getoetst,” vertelde Fija. “Daarbij worden scores bijgehouden, zodat we de individuele ontwikkeling van het kind goed kunnen volgen en we de ouders goed kunnen adviseren. Als een kind niet voldoende scoort, kan het bij ons extra individuele begeleiding krijgen van een Tutor. Die begeleidt de kinderen thuis en op de peuterspeelzaal. Ook zijn er nog andere begeleidingsmogelijkheden bijvoorbeeld op het gebied van spraak-taalontwikkeling.”

Kinderopvang Doomijn heeft een nauwe samenwerking met het team ‘Taal en Gezin’ van Travers Welzijn. “Contactmedewerkers uit dit team komen bij gezinnen thuis en geven daar individuele begeleiding op het gebied van taalstimulering. Het afgelopen najaar zijn zij naast het thuisaanbod begonnen met een VVE-thuis op het Carillon,, waarbij ouders met elkaar leren hoe ze thuis met hun kleuter activiteiten kunnen doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema’s van Piramide.”

Fija werkt vanuit het wijkcentrum als VVE-coach. Haar taak is om de leidsters die werken met Piramide te begeleiden en te ondersteunen. Daarbij adviseert ze de medewerkers op basis van beeldopnames in de groep, zodat begeleidsters hun eigen handelen kunnen bekijken. “Dit heet beeldcoaching,” vertelde Fija. “Het is een goed middel voor zelfreflexie; je ziet wat je goed doet en traceert daarbij ook je verbeterpunten.” Fija geeft ook feedback als er zorgen zijn. Daarnaast observeert zij de kinderen, waardoor ze nog regelmatig contact met hen heeft.

“Ik moet nog wel groeien in deze rol,” vertelde Fija, “Deze functie is nog betrekkelijk nieuw voor mij en mijn taken liggen heel breed. Ik zou er veel kanten mee op kunnen. Het werk verandert vaak, doordat ik steeds op nieuwe situaties in moet kunnen spelen. Helaas kan ik daardoor ook niet alle aspecten van deze functie optimaal uitdiepen en moet ik keuzes maken voor mezelf. Het draait uiteindelijk allemaal om het kind, maar daarbij ook om de ouders.”

“In ons werk moeten wij ons aan veel kwaliteitseisen houden,” vertelde Fija. “Dat gaat over het algemeen goed, al liggen er altijd nog wel een paar uitdagingen. Daardoor moeten we ons steeds blijven ontwikkelen. Voor mij is het ‘t belangrijkst dat de mensen op de werkvloer goed met de kinderen omgaan en dat de kinderen zich lekker in hun vel voelen en veel plezier hebben, want dan leren ze het meest!”

Door: Pien van Wolferen

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie