Aanschuiven bij Cornelis Kapitein

Cornelis-Kapitein-01Cornelis Kapitein is docent op het Deltion College en heeft zichzelf tot doel gesteld om  zijn studenten op een ongedwongen, swingende manier kennis te laten maken met de maatschappij.

Cornelis komt van Urk en is daar geboren en getogen. “Ik was altijd al een nieuwsgierige jongen,” vertelde hij, “die benieuwd was naar de dingen en de mensen om mij heen. Dan is een dorp als Urk al snel te klein. Ik wilde graag de diepere laag achter dingen leren kennen en was ook dolblij toen er een bibliotheek op Urk kwam. Het was een verruiming van mijn wereld, want toen kon ik eindelijk overal informatie over vinden.”

Cornelis heeft één broer en één zus. “Ik scheel twaalf jaar met mijn zus en mijn broer en ik zijn heel verschillend,” vertelde Cornelis. “Ik ben meer een dromer, maar mijn broer gaat meer recht op z’n doel af.” Cornelis heeft van jongs af aan al grote interesse in zowel de spirituele als de religieuze wereld. Tegelijkertijd wilde hij dit verbinden aan praktische zaken: Hoe zet je die energie en  inspiratie om in werkbare vormen?

“Het beeld dat er van Urk bestaat dat het een hechte gemeenschap is en dat iedereen daar hetzelfde denkt over bepaalde dingen, klopte bij mij niet. Ik was een nieuwsgierige jongen en stelde kritische vragen, wat niet gebruikelijk is op Urk. Daar zijn de dingen gewoon zoals ze zijn en verder klaar. Maar ik nam niet alles gelijk voor waarheid aan. Ik deelde de heersende denkbeelden niet en ik zocht naar een realiteit die wel bij mij paste. Ik  wilde mijn vragen  kunnen stellen, maar vond daarbij weinig tot geen gehoor. Wat ik daar wel heb meegekregen zijn de waarden van een dorp, de gemeenschapszin en het oog hebben voor elkaar.”

“Op Urk was dat overigens betrekkelijk, want dat gold vooral als je in de gemeenschap was, dus als je er deel van uitmaakte en anders niet. Ik had niet het gevoel dat ik er bij hoorde, dus dat voelde bij mij ook anders. Ik voelde me op Urk aan de rand staan, omdat ik me niet thuis voelde in de kerk waar wij bij aangesloten waren en doordat ik me niet opgenomen voelde in de dorpsgemeenschap.”

Toen Cornelis 18 jaar was ging hij in Zwolle Sociaal Cultureel Werk studeren, waarna hij verschillende banen heeft gehad. “Ik heb bij de kindertelefoon gewerkt, in de psychiatrie en met asielzoekers.”

“Daarna ben ik via via bij het Deltioncollege terecht gekomen, waar ik nu al 12 jaar werk.
Ik ben docent bij de opleiding Sociaal Agogisch Werk, waar mensen worden opgeleid voor het sociale veld met gehandicapten, bejaarden of kinderen. Onze studenten staan met het ene been in de jongerenwereld en het andere in de volwassen wereld en hebben vragen als: wie ben ik en wat wil ik eigenlijk met m´n leven? Ik herken die vragen en ik wil de jongeren van nu vanuit mijn positie als docent begeleiden in deze zoektocht naar zichzelf. Ik wil hen het vertrouwen geven dat ze het kunnen, zodat ze die stappen durven te zetten die zij nodig hebben om volwassen te worden. Ik wil voor hen een verbinder zijn tussen inspiratie en realisatie, stilstaan bij wat spannend is en bewegen naar dat wat nodig is.”

“Zes jaar geleden heb ik verschillende trainingen gegeven in de ouderenzorg en daar heb ik mijn hart aan verpand.” Daar leerde Cornelis Micha Baksteen kennen, die ook voor ouderen werkte. Samen met hem wilde hij deze branche wat aantrekkelijker maken voor studenten. “Samen met Micha heb ik plannen van aanpak uitgewerkt, waarbij we de betrokkenheid tussen de studenten en de verschillende bevolkingsgroepen in Zwolle wilden stimuleren. Daarbij willen we de praktische talenten van onze studenten optimaal tot hun recht laten komen en teruggeven aan de stad.”

“Het eerste jaar zit vol projecten,” vertelde Cornelis. “Vier met ouderen, één met psychiatrische patiënten en één met dak- en thuislozen.” Ze komen op een ongedwongen manier in elkaars leefwereld en ontdekken samen overeenkomsten en verschillen. Met deze projectmatige aanpak en het werken met thema’s willen we mensen met elkaar verbinden en contacten van hart tot hart tot stand te brengen. Deze activiteiten gelden met name voor het eerste jaar, maar we willen ze doortrekken door de hele opleiding en ook andere opleidingen op het Deltion College daarbij gaan betrekken.”

Cornelis wil heel graag zijn bijdrage leveren om het MBO-onderwijs meer op de kaart zetten.“Er wordt vaak schamper gedaan over het MBO onderwijs. Het gaat over praktische intelligentie en niet om mentale intelligentie,” vertelde hij. “Ik hou juist van het praktische vernuft van onze studenten en dat wil ik graag voor het voetlicht plaatsen. Op die manier wil ik het MBO laten bloeien.”  “Vier jaar geleden ben ik begonnen met het ontwikkelen van deze aanpak. In het begin was het allemaal niet gelijk duidelijk. Nu hebben de projecten wortel geschoten en zien we de resultaten daarvan. Het zou mooi zijn als de studenten al tijdens hun opleiding maatschappelijk betrokken raken, door ook buiten de school actief te worden.”  “Ik denk dat we de uitdaging aan moeten gaan om ons te verplaatsen in de wereld van elkaar. Dat kan soms heel lastig zijn, maar dat wat je niet kent, moet je leren te tolereren en verdragen. Dat geldt ook voor onze doelgroep-overstijgende projecten, waarin we mensen samenbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat je dat uiteindelijk een vrijer mens maakt. Om die boodschap duidelijk te krijgen bij onze studenten, probeer ik steeds weer swingende werkvormen te bedenken.”

Cornelis staat open voor nieuwe ideeën om deze plannen ook in Holtenbroek te realiseren. “We hebben net burendag gehad, maar het is ook leuk om bijvoorbeeld met Deltion als middelpunt een gebaar te maken naar Holtenbroek, waarbij men elkaar hier op een ongedwongen manier kan ontmoeten en kennis kan maken met elkaars leefwereld. Op die manier kan er een wisselwerking ontstaan en kunnen school en samenleving uiteindelijk optimaal van elkaar profiteren.”

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie