Aanschuiven bij

Lot-1Deze maand waren we voor onze rubriek ‘Aanschuiven bij’ in gesprek met Lot Zinsmeyer. Zij is sinds kort buurtwerkster in Holtenbroek en wil graag iets over zichzelf vertellen.

 Lot is 24 jaar en woont in Meppel. “Verder ben ik opgegroeid in Emmen en ik heb één broer die vijf jaar ouder is dan ik,” vertelde Lot. “Ik had verder een rustige jeugd. Ik was best serieus, maar ik had altijd wel vriendjes en vriendinnetjes en daarmee speelde ik veel buiten. Als klein meisje speelde ik met poppen, maar later ging ik toch meer ruigere dingen doen, zoals bomen klimmen en mountainbiken met m’n vader. In die tijd droomde ik er van om politievrouw te worden. Mijn vader was bij de politie en dat leek mij ook wel stoer werk. Ik wilde dan vooral mensen gaan helpen.”

Na de middelbare school is Lot Cultureel Maatschappelijke Vorming gaan studeren. “Met deze studie kon ik verschillende kanten op en dat heb ik dan ook gedaan. Tijdens deze opleiding richtte ik mij vooral op wijkgericht werken en evenementen. Dat vond ik erg leuk en gelukkig kon ik na mijn studie al vrij snel bij theater Odeon de Spiegel aan de slag. Ik werd daar aangenomen voor het organiseren van evenementen en ik vond dat fantastisch om te doen. Sowieso vond ik het al mooi om in dat prachtige gebouw te mogen werken, maar het organiseren vond ik ook erg leuk. Wat ik wel miste in deze baan was het directe contact met andere mensen. Vooral het informele contact miste ik en bovendien wilde ik meer de welzijnskant op, want de evenementenkant was me toch te commercieel en daar ben ik gewoon te eerlijk voor. Uiteindelijk ben ik verder gaan kijken naar ander werk.”

Lot vond een baan in Emmen, waar ze voornamelijk met vrijwilligers werkte. Samen met hen stimuleerde ik de bewoners om meer hun huis uit te komen en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te gaan doen. Er was in Emmen een leegstaande school en een aantal bewoners kwam met het initiatief om de lokalen te gaan verbouwen tot werkruimtes. Die wilden ze gaan verhuren en het geld dat dit op zou brengen, konden ze weer uitgeven aan de wijk. Ik heb hen geholpen bij het opzetten van een werkplan voor dit Bewonersbedrijf. Het project is geslaagd en in juni 2014 is het geopend.”

Later kreeg Lot ook een baan in Kampen, waar ze mensen stimuleerde om hun sociale netwerk te vergroten en om vrijwilligerswerk te gaan doen voor de buurt. “We werkten daar wijkgericht en ik ondersteunde daar de bewoners die iets wilden organiseren. Ik ging in die baan veel de wijk in, waarbij ik met de bewoners sprak en onderzocht waar zij behoefte aan hadden. Ook kon men klachten en ideeën bij mij kwijt.”

Verder werkte Lot in die periode bij ‘de Weggeefhoek’ in Kampen. Dit was een initiatief van een bewoner en daar werd veel gebruik van gemaakt. Maar men kwam daar niet alleen met spullen om weg te geven, maar ze kwamen ook met hun problemen en vragen over financiële zaken zoals toeslagen. In die gevallen kon men bij mij terecht en dan deed ik mijn best om hen verder te helpen. Blijkbaar was de stap om hiervoor naar de gemeente te gaan voor veel mensen te groot.”

Nu werkt Lot sinds 1 september als buurtwerkster bij Travers in Zwolle. “ In deze baan ga ik onderzoeken wat mensen zelf kunnen en willen doen om hun leefsfeer te verbeteren. Ik ga helpen om projecten zoals de Beweegtuin en de natuurlijke speelplaats, waar we nu mee bezig zijn verder vorm geven. Dit zijn initiatieven van bewoners en dat is heel belangrijk. Ook het project ´Samen gaan voor de Palestrinalaan´ valt binnen mijn werkveld. Al die verschillende projecten maken mijn werk ook leuk,” vertelde Lot, “want zo kom ik steeds weer nieuwe mensen tegen. Ik wil graag samen met hen voortborduren op initiatieven en behoeften van mensen, zodat we met elkaar kunnen werken aan een ideale leefomgeving, waar iedereen zich thuis voelt.” Lot houdt van één op één contacten, maar ook van het begeleiden van lopende projecten, waar mensen zich enthousiast inzetten voor hetzelfde doel. “Ik hou wel van uitdagingen en ik vind het leuk om nieuwe dingen uit te proberen.”

“Op dit moment ben ik vooral druk met het plan van de gemeente om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om iets te gaan doen in de maatschappij,” vertelde Lot. “Dit betekent voor mij veel huisbezoeken afleggen en gesprekken met wijkbewoners voeren, om uit te zoeken waar en op welke manier zij hun steentje bij kunnen dragen in de wijk. Het gaat daarbij om zowel vrijwilligers- als betaald werk. Ik werk daarbij samen met een heel team van Travers, dat bestaat uit buurtwerkers, jongerenwerkers en straatcoaches.”

Op den duur wil Lot graag een bekend gezicht worden in de wijk, waarbij ze openheid wil uitstralen naar anderen. “Ik wil mensen ook duidelijk maken dat ze altijd hun vragen bij mij kwijt kunnen. Dat vind ik heel belangrijk, want anders weet ik niet wat er speelt in de wijk.” In haar functie als buurtwerkster wil Lot graag toegankelijk zijn voor iedereen. “Ik werk hier nog maar net, maar ik heb al heel veel mensen ontmoet,” vertelde ze.“ Het valt mij vooral op dat hier in Holtenbroek heel veel culturen naast elkaar leven en dat vind ik mooi om te zien. Bij mijn eerdere werkplekken in Emmen en Kampen was dat veel meer gescheiden. Daarom vind ik het zo heerlijk dat het in Holtenbroek niet uitmaakt hoe je er uit ziet en dat je hier mag zijn wie je bent.”

Nieuwe ideeën voor de wijk zijn altijd welkom.
Lot Zinsmeyer
l.zinsmeyer@travers.nl
Tel: 422 49 33

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht

Bericht auteur: Fenny Gerrits

Geef een reactie