Holtenbroek Nu

Holtenbroek N.U. is de wijkorganisatie van de Zwolse wijk Holtenbroek. Wij hebben als doel “het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de wijk”. Hiertoe organiseren we jaarlijks diverse activiteiten en behartigen we de belangen van de wijkbewoners. Daarnaast ondersteunen we ook andere verenigingen en stichtingen in de wijk; zowel financieël als materieel.

Holtenbroek N.U. is voor en door bewoners. We draaien volledig op vrijwilligers. Onze inkomsten komen uit donaties, subsidies en sponsoring.

Wij willen een afspiegeling zijn van de wijk. Wat u denkt en vindt is voor ons belangrijk. De verantwoording over geld en activiteiten vindt jaarlijks plaats o.a. via een publicatie in de wijkkrant en op de website. Daarnaast verantwoorden we aan de Gemeente in het kader van de subsidie.

In de wijkkrant Kleurrijk Holtenbroek kunt u het laatste nieuws lezen over onze activiteiten.

Wilt u persoonlijk contact? Neemt u dan contact op met één van onze bestuursleden.

Uw steun
Als wijkorganisatie kunnen we niet zonder uw steun! Als vrijwilligers organisatie zijn we voor onze activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. Wilt u zich inzetten voor Holtenbroek? Wordt dan vrijwilliger of donateur van Holtenbroek N.U.

Om donateur te worden van Holtenbroek N.U. maakt u € 10,= over op bankrekening 3973.36.322 t.n.v. Stichting Wijkorganisatie Holtenbroek N.U

Bij het kiezen van een naam voor de nieuw gevormde wijkorganisatie hebben we gekozen voor een ludieke woordspeling. Er waren natuurlijk veel mogelijkheden. Wij kozen voor een naam die weliswaar met humor, toch goed onze intenties weergeeft: “

  • Holtenbroek N.U – zeg het hardop en u hoort: “Holtenbroek en U”
  • Holtenbroek N.U – te lezen als “Holtenbroek NU” (tussen gisteren en morgen)
  • Holtenbroek N.U – waarbij N.U staat voor “Nieuwe Uitgave”; de nieuwe wijkorganisatie van Holtenbroek.