Geen Wijkkrant meer ??

“De Laatste wijkkrant ??” was de kop van onze wijkkrant in juni 2020.
Voorlopig is dat inderdaad ook het geval. Door een tekort aan redacteuren en mensen die tijd en zin hebben om aan de wijkkrant te werken staat momenteel alles stil.

De site Holtenbroek.com blijft gewoon in de lucht omdat deze eigendom is van de winkeliersvereniging Holtenbroek.