Colofon

Hoofdredactie:
Fenny Gerrits f.gerrits@holtenbroek.com

Secretariaat:
Peter Maat wijkkrant@holtenbroek.com

Redactie:
Harry Bartelds, Fenny Gerrits, Jet van Helden, Perry van der Ploeg, Peter Maat, Hannie Liefers, Elly Reinink en Floriane Stolk

Fotografie:
Hannie Liefers, Perry van der Ploeg, Elly Reinink, Peter Maat

Opmaak:
Kitty Rispens, Francesco van der Zwaag

HBXtra:
Kitty Rispens

Financiële administratie:
Vacant wijkkrant@holtenbroek.com

Acquisitie:
Vacant wijkkrant@holtenbroek.com

Websiteredactie en Social media:
Peter Maat p.maat@holtenbroek.com

Redactieadres:
Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle
Telefoon: 038-4224933
E-mail: redactie@holtenbroek.com

Website:
www.holtenbroek.com

Domeinnaamhouder:
Winkeliersvereniging Holtenbroek

Beheer website:
Peter Maat p.maat@holtenbroek.com

Ingezonden brieven kunnen worden gestuurd naar het redactieadres. Vragen over bezorging: mailen met wijkkrant@holtenbroek.com

Bedrijven die een advertentie willen plaatsen in de wijkkrant kunnen mailen met wijkkrant@holtenbroek.com

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Niet voorzien van deze gegevens betekent geen plaatsing. Indien u dat wenst, kan de brief zonder vermelding van uw naam geplaatst worden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

Drukwerkbegeleiding:
Stichting MEO

Oplage: 5000

Zijn er leuke activiteiten in Holtenbroek of heeft u zelf iets bijzonders meegemaakt in de wijk, wilt u het ons melden? Wie weet wordt dit dan in de volgende krant vermeld! Mail redactie

De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant.

Stichting Holtenbroek.com.

De wijkkrant Holtenbroek.com word uitgegeven door de stichting Holtenbroek.com.

KvK 69939306
Morleystraat 2
8031KS Zwolle

Bestuur:
Voorzitter: Fenny Gerrits
Penningmeester: Vacant
Secretaris: Peter Maat